Aktualności

Ryglicka na wylocie. SAG szuka nowego prezesa

Dni Magdaleny Ryglickiej jako obecnej szefowej legnickiego SAG-u są już policzone. Spółka ogłosiła właśnie konkurs na stanowisko nowego prezesa. Kandydaci mają czas na zgłaszanie swoich aplikacji do 5 sierpnia.

Magdalena Ryglicka szefowała Strefie Aktywności Gospodarczej od 2019 roku, zastępując na tym stanowisku Zbigniewa Czechowskiego, który wtedy przeszedł na emeryturę. Wcześniej pełniła m. in funkcję sołtysa Koskowic oraz wicewójta Legnickiego Pola.

Gdy wybory na Prezydenta Legnicy wygrał Maciej Kupaj, było pewne że niebawem nastąpią zmiany na stanowiskach prezesów miejskich spółek. Wcześniej konkursy na nowych prezesów rozpisano w Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym oraz Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Teraz przyszedł czas także na zmiany w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Aby wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą dostarczyć następujące dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych osiągnięć w pracy zawodowej, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej.
 • Koncepcję funkcjonowania Spółki oraz kierunki jej rozwoju w okresie kolejnych pięciu lat.
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego wynikającym z przepisów prawa.
 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz za przestępstwa skarbowe, wydane nie później niż 30 dni przed zgłoszeniem.
 • Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 roku muszą dostarczyć informację o złożeniu, aktualnym lub uprzednim, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273 ze zm.).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu według załącznika nr 1 do Regulaminu.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Spółki według załącznika nr 2 do Regulaminu.
 • Dokumenty muszą być dostarczone w oryginale lub w poświadczonych przez kandydata odpisach. W przypadku poświadczonych odpisów, podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

Strefa Aktywności Gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą, w której Gmina Legnica posiada 100 proc.  udziałów. SAG administruje obszarem byłego lotniska i terenem przyległym.  Kapitał zakładowy Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. wynosi 13.416.195,00 zł. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000029353.

Spółka gospodaruje na obszarze o powierzchni ponad 200 hektarów. Dzięki zainwestowaniu kilkudziesięciu milionów złotych (przez różne podmioty gospodarcze) powstały na tym terenie doskonałe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z już obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dla północnej zabudowanej części lotniska – zagospodarowano budynki oraz zbudowano od podstaw lub zmodernizowano instalacje: wodnokanalizacyjną, telekomunikacyjną i energetyczną.

Poza zagospodarowaniem istniejących budynków, hangarów i pustych placów działalność gospodarczą można tutaj prowadzić budując od podstaw nowe obiekty przemysłowo-usługowe. Przygotowane są niezbędne tereny do realizacji tych przedsięwzięć.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 7

Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button