AktualnościRada Miasta Legnicy

W poniedziałek zbierze się Rada Miejska. Sprawdź porządek obrad

W poniedziałek, 24 czerwca, o godz. 10.00, w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, odbędzie się V sesja Rady Miejskiej Legnicy. Przebieg obrad rady będzie transmitowany poprzez stronę internetową urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje.

 

Porządek obrad:

 1. Złożenie ślubowania przez radną Rady Miejskiej Legnicy.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 4. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 5. Informacja z realizacji uchwał i wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2018-2024” podjętych w 2023 r. – (druk IV/3).
 6. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Legnicy na lata 2021-2025 (za rok 2023) – (druk IV/6).
 7. Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2023 rok – (druk IV/5)
 8. Debata nad Raportem o stanie miasta za rok 2023 – (druk IV/4).
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legnicy wotum zaufania – (druk 4/IV).
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2023 – (druk 5/IV).
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy – (druk 6/IV).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk 1/IV).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk 2/IV).
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnica – (druk 3/IV).
 15. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Legnica – (druk 7/IV).
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy – (druk 8/IV)
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Ekologii Rady Miejskiej Legnicy – (druk 9/IV)
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy – (druk 10/IV)
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy – (druk 11/IV).
 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy – (druk 12/IV)
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Komunikaty i sprawy różne.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button