AktualnościRada Miasta Legnicy

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Legnicy. Znamy porządek obrad

W poniedziałek 25 marca 2024 r. o godz.9.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, odbędzie się LXVII sesja Rady Miejskiej Legnicy. Przebieg obrad Rady będzie transmitowany poprzez stronę internetową Urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Legnica w 2023 r. – (druk LXVII/1).
 5. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za 2023 rok – (druk LXVII/2).
 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2023 r – (druk LXVII/3).
 7. Ocena stanu sanitarnego Miasta Legnicy za rok 2023 – (druk LXVII/4).
 8. Informacja na temat służebności przesyłu ustanowionych na terenach gminnych z 2023 r. – (druk LXVII/5).
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy za rok 2023 – (druk LXVII/6).
 10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania – (druk 1/LXVII)
 11. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Transportowej do kategorii dróg gminnych w Legnicy oraz określeniu jej przebiegu – (druk 2/LXVII).
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2024 r. – (druk 3/LXVII).
 13. Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Legnicy w roku 2024 – (druk 4/LXVII).
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Legnicy – (druk 5/LXVII).
 15.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Legnica lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – (druk 6/LXVII).
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy oraz nadania jej statutu – (druk 7/LXVII).
 17. Projekt uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników – (druk 8/LXVII).
 18. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 19. Komunikaty i sprawy różne.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 6

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button