Aktualności

Trwa sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydują m. in. o podwyżce za śmieci

Dziś o godzinie 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta rozpoczęła się sesja nowej Rady Miasta. Przebieg obrad Rady jest transmitowany poprzez stronę internetową Urzędu www.legnica.eu w BIP – Rada Miejska – sesje. Podczas sesji radni będą omawiać szereg ważnych spraw dotyczących przyszłości miasta.

Najbardziej gorąca dyskusja szykuje się w przypadku projektu uchwały, przygotowanego w trybie pilnym przez prezydenta Macieja Kupaja, która przewiduje niebagatelną podwyżką opłaty śmieciowej. Przypomnijmy, że nowy włodarz miasta chce, by w przypadku gospodarstw domowych opłata wzrosła o 8,40 zł od osoby miesięcznie, natomiast bardziej dotkliwa będzie podwyżka w przypadku przedsiębiorców, bo dla nich nowa stawka będzie wyższa o 300 proc, co oznacza wzrost o blisko 130 zł od metra sześciennego.

Mimo że dyskusja nad tym projektem jest bardziej niż pewna, to jego przyjęcie będzie jedynie formalnością, gdyż Koalicja Obywatelska, czyli formacja z której wywodzi się Maciej Kupaj, ma w Radzie Miasta zdecydowaną większość w postaci 14 mandatów, przy 9 opozycyjnych (8 ma PiS i 1 KWW Tadeusza Krzakowskiego). W programie obrad znajdą się też następujące punkty:

 1. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej Legnicy.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 4. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku – (druk II/1).
 6. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 roku – (druk II/2).
 7. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLIX/561/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w  sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.” – (druk II/3).
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla miasta Legnicy i powiatu legnickiego w roku 2023 – (druk II/4).
 9. Projekt uchwały w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica – (druk 1/II).
 10. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica – (druk 4/II).
 11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy z siedzibą przy pl. Słowiańskim 5 poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć – (druk 2/II).
 12. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy z siedzibą przy pl. Słowiańskim 5 poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć – (druk 3/II).
 13. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – (druk 5/II).
 14. Projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do wykonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady – (druk 6/II).
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy – (druk 7/II).
 16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy – (druk 8/II).
 17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy – (druk 9/II).
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej Legnicy – (druk 10/II).
 19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy – (druk 11/II).
 20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Ekologii  Rady Miejskiej Legnicy – (druk 12/II).
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Komunikaty i sprawy różne.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button