AktualnościPowiat Legnicki

Jezioro Koskowickie pod większą ochroną Wód Polskich. Podpisano list intencyjny

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy podpisały list intencyjny, dotyczący ochrony Jeziora Koskowickiego na Dolnym Śląsku. Akwen cyklicznie boryka się z problemem śnięcia ryb, dlatego Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE wspólnie z innymi instytucjami podejmuje aktywne działania na rzecz zminimalizowania tego zjawiska i wyeliminowania go w przyszłości.

List intencyjny został podpisany na przełomie listopada i grudnia 2023 roku w sprawie wspólnych działań mających na celu poprawę stanu środowiska Jeziora Koskowickiego. Akwen ten co kilka lat dotyka niestety problem śnięcia ryb. Ma to związek z pogarszającym się stanem środowiska na tym jeziorze, w szczególności z powodu niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, czyli tak zwanej przyduchy.

Ta głównie w okresach letnich prowadzi do masowego śnięcia ryb. Jezioro Koskowickie, mimo że wraz ze swoją otuliną jest rezerwatem przyrody, jest też zaśmiecane przez odwiedzających to miejsce ludzi, zaś brzegi oraz obiekty i urządzenia hydrotechniczne są często dewastowane. Dlatego strony widzą potrzebę i wyrażają wolę wspólnego, kompleksowego i długotrwałego działania w celu rozwiązania bądź zminimalizowania negatywnych skutków zjawiska.

Ze strony Wód Polskich podpis pod listem intencyjnym złożył Krzysztof Styczeń, Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy. Pozostałymi sygnatariuszami dokumenty są: Wojciech Rejman, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu; Adam Babuśka, Starosta Powiatu Legnickiego; Rafał Pleź, Wójt Gminy Legnickie Pole; Krzysztof Sadowski, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego okręg w Legnicy.

W najbliższych latach będą wspólnie podejmowane systemowe działania ochronne w obszarze planowania przestrzennego, zagospodarowania terenu czy koncepcji projektów inwestycyjnych w sąsiedztwie Jeziora Koskowickiego, które ma obszar 55 hektarów, ale niewielką głębokość 2-3 metrów. To również ma wpływ na stan i parametry fizyko-chemiczne wód w starzejącym się akwenie.

Warto dodać, że zgodnie z umową zawartą z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – do 2 stycznia 2025 roku – użytkownikiem Jeziora Koskowickiego w rejonie Legnicy, odpowiadającym za prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i odławianie śniętych oraz martwych ryb w przypadku ich pojawienia się jest Polski Związek Wędkarski okręg w Legnicy.

Przypominamy, że na wniosek PZW okręg w Legnicy, marszałek województwa dolnośląskiego, zgodnie z ustawą O rybactwie śródlądowym, wydał 13 lipca 2021 roku decyzję o uznaniu Jeziora Koskowickiego za zbiornik wodny nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej ze względu na zmienione warunki środowiskowe i podatność na deficyty tlenu w wodzie.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button