AktualnościKryminałki

Dokonywali oszustw i prali brudne pieniądze. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia wobec 3 osób w związku z praniem brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw dokonanych na szkodę 4 podmiotów gospodarczych, które poniosły straty w kwocie przekraczającej 13 mln złotych.

Dwie osoby oskarżone zostały o oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości i posługiwanie się podrobionymi dokumentami, w tym poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. Zarzuty wobec wszystkich, w tym oskarżonego w sprawie adwokata dotyczą prania brudnych pieniędzy i uzyskania z tego tytułu znacznej korzyści majątkowej. Tytułem środka zapobiegawczego oskarżony w sprawie adwokat został zawieszony w wykonywaniu zawodu.

Przestępczy proceder oskarżonych miał miejsce w latach 2019-2021 i związany był z działalnością legnickiej spółki zajmującej się zbieraniem odpadów. Jedna z oskarżonych osób pełniąca w tej spółce funkcję prokurenta oraz współdziałający z nią drugi oskarżony, działając poza wiedzą zarządu spółki, posługując się podrobionymi podpisami prezesa, zawierali umowy na dokonanie odzysku i recyklingu opakowań. Przedmiotem tych umów było zebranie z terytorium Polski odpadów opakowaniowych określonego rodzaju i ilości, poddanie ich odzyskowi i recyklingowi oraz sporządzenie bądź pozyskanie od innych podmiotów przetwarzających odpady, dokumentacji – w tym faktur VAT, potwierdzających wykonanie tych usług.

Kontrahenci w rzeczywistości otrzymali od oskarżonych nierzetelne faktury VAT, wystawione rzekomo przez legnicką spółkę, które w ogóle nie miały miejsca, a także stwierdzające nieprawdę dokumenty m. in. dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi za granicą, czy faktury VAT, które miały zostać wystawione przez podmioty zagraniczne. W ten sposób oskarżeni wprowadzili w błąd cztery podmioty gospodarcze, doprowadzając je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 13 mln złotych – zapłaconych za niewykonane usługi.

Środki pieniężne pochodzące z  opisanych  oszustw, z rachunku bankowego legnickiej spółki, trafiły na konta bankowe spółek mających siedziby w Wielkiej Brytanii, a należących do oskarżonych. Dokonano z nich następnie częściowej wypłaty gotówkowej w bankomatach i placówkach bankowych położonych na terenie całej Polski w łącznej kwocie ok. 4.500.000 złotych, a także przelewu  w kwocie 1 mln złotych na rachunek kancelarii adwokackiej prowadzonej przez trzeciego oskarżonego – w ramach umowy depozytowej. Jak ustalono, oskarżony dysponował przelanymi środkami, dokonując kolejnych ich transferów na inne rachunki bankowe – w tym na swoje prywatne konto, wypłacał środki w gotówce oraz spłacał nimi prywatne zobowiązania. Podejmowane przez oskarżonych działania tego rodzaju, miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków uzyskanych w wyniku popełnionych przestępstw oraz udaremnienie  ich wykrycia  i zajęcia.

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o charakterze majątkowym, prokurator zabezpieczył mienie oskarżonych poprzez zajęcie hipoteką nieruchomości oraz majątku ruchomego w postaci środków zgromadzonych na ich rachunkach bankowych w łącznej kwocie około 15 mln złotych.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button