AktualnościKGHM

KGHM ze stabilnymi wynikami produkcyjnymi i finansowymi

Produkcja miedzi i srebra w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została zrealizowana na poziomie i powyżej danych zakładanych w budżecie na 2023 rok. Miedziowy gigant opublikował wyniki produkcyjne, operacyjne i finansowe za 3 kwartały tego roku.

Wyniki operacyjne i finansowe KGHM, ale też pozostałych podmiotów sektora wydobywczego są w dalszym ciągu pod wpływem utrzymującej się niepewności co do rozwoju globalnej sytuacji makroekonomicznej. W szczególności ma na to wpływ trwający konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego konsekwencje, w tym przede wszystkim wciąż wysokie odczyty inflacyjne w większości światowych gospodarek.

 W KGHM kontynuujemy działalność z myślą o zrównoważonym rozwoju i efektywnym zarządzaniu zasobami, ale też stawiamy na innowacyjność i dbałość o środowisko. Chciałem podkreślić, że nasze solidne wyniki to efekt ciężkiej pracy całej załogi co, jak już nie raz udowodniliśmy, jest kluczem do sukcesu KGHM. Nasze oddziały pracują bardzo sprawnie co przekłada się na zwyżki produkcyjne i wzrost efektywności spółki. Nie zwalniamy inwestycyjnego tempa nieustannie poszukując jak najbardziej zasadnych ekonomicznie rozwiązań

 powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

WYNIKI PRODUKCYJNE

Pomimo niepewności i zmienności występującej w otoczeniu gospodarczym, produkcja podstawowych metali w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., czyli miedzi i srebra, została zrealizowana na stabilnym poziomie. Produkcja miedzi z aktywów krajowych wyniosła: górnicza 341 tys. ton, hutnicza 443,5 tys. ton.

KGHM Polska Miedź S.A. zanotowała wzrost wydobycia urobku wagi suchej o 1,3 proc w porównaniu do 9 miesięcy 2022 roku. O blisko 3 proc. wzrosła również produkcja miedzi w koncentracie w miedziowej spółce. KGHM zaraportował też wzrosty w produkcji srebra metalicznego (+ 8 proc.) oraz złota (blisko 35 proc. na plusie)

Warto podkreślić, że ponad 30 proc. wzrost wydobycia urobku, ilości miedzi i srebra, w obszarze wydobywczym Głogów Głęboki Przemysłowy to efekt m.in. zdecydowanej poprawie warunków pracy na wyrobiskach przy nowo zgłębionym szybie KGHM, GG-1.

Z kolei produkcja miedzi płatnej z aktywów zagranicznych wyniosła: Sierra Gorda 59,7 tys. ton (55 proc.), Robinson 17,3 tys. ton, Carlota 2,9 tys. ton, Zagłębie Sudbury 3,9 tys. ton.

WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

KGHM może się pochwalić wynikami na dobrym poziomie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, który charakteryzował się inną bazą ekonomiczną. Jest to przede wszystkim efekt prowadzonych przez zarząd inicjatyw optymalizujących oraz dyscypliny kosztowej. To chociażby wydłużanie łańcuchów dostaw, optymalizacja gospodarki zapasami materiałowymi prowadząca do poprawy w zakresie jednostkowego ich zużycia czy maksymalizacja zużycia złomów w kontekście długości cyklu produkcyjnego. W obszarze sprzedaży KGHM optymalnie przekierowuje kontrakty miedziowe na rynki europejskie w związku z lepszymi parametrami premii do katody oraz maksymalizuje przetwórstwo miedzi na walcówkę gdzie również można realizować lepsze premie i niższe koszty dostawy.

Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej możliwe było dzięki konsekwencji i kontynuacji kluczowych inwestycji.

Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za okres 9 miesięcy 2023 roku wyniosły 25 648 mln PLN, czyli na poziomie osiągniętych rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA Grupy za 9 miesięcy 2023 roku wyniosła 4 235 mln PLN i była niższa o 40% od tej zanotowanej za 9 miesięcy 2022 roku. Zmniejszenie skorygowanej EBITDA w porównaniu do 9 miesięcy poprzedniego roku spowodowane było przede wszystkim mniej korzystnym kursem walutowym i spadkiem notowań miedzi przy jednoczesnej presji kosztowej.

Zysk netto 9 miesięcy wyniósł 836 mln PLN, czyli o 84% mniej niż analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek wyniku netto spowodowany był niższym wynikiem operacyjnym, niższym wynikiem z różnic kursowych oraz zdarzeniami jednorazowymi występującymi rok wcześniej w postaci sprzedaży projektu Oxide na rzecz Sierra Gorda oraz sprzedaży kopalni Franke poza Grupę, jak również mniejszego odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu.

Aktywa netto Grupy na dzień 30 września 2023 roku wyniosły 33 108 mln PLN.

Aktywa zagraniczne wpłaciły do KGHM Polska Miedź S.A. w okresie 9 miesięcy 2023 roku 46,6 mln USD.

INWESTYCJE ROZWOJOWE

KGHM prowadzi działania w zakresie udostępniania kolejnych partii złoża miedzi oraz budowy niezbędnej infrastruktury do ich eksploatacji.

Spółka realizuje plany dotyczące rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna. Trwają prace budowlano – instalacyjne przygotowujące szyb do funkcji wentylacyjnej (okres przejściowy). Projektowane są obiekty ostateczne dla funkcji materiałowo – zjazdowej szybu (docelowej).

Trwają również prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstał w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym. Wykonywane są tam m.in. wiercenia otworów podszybowych. Są to prace przygotowawcze na wykonanie obiektów niezbędnych do rozpoczęcia głębienia szybu wraz z mrożeniem górotworu oraz pracami projektowymi.

INWESTYCJE ENERGETYCZNE

Dzięki zaangażowaniu i własnym źródłom energii w tym z OZE, KGHM był w stanie w tym roku pokryć blisko 17 proc. ogólnego zużycia energii elektrycznej w spółce. We wrześniu KGHM nabył portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW. Zakupione przez miedziową spółkę farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM.

Miedziowa spółka prowadzi też projekty elektrowni PV na własnych terenach przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Cedynia, Zakładzie Hydrotechnicznym oraz w rejonie piaskowni w Oborze.

Miedziowy gigant realizuje również program rozwoju energetyki, zmniejszający udział energii konwencjonalnej i zwiększający niezależność energetyczną spółki. Dotyczy to również planów inwestycyjnych związanych m.in. z transformacją energetyczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym KGHM otrzymał oficjalną akceptację państwa dla planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionymi przez spółkę założeniami i koncepcją.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

KGHM spełniając rosnące oczekiwania interesariuszy w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu, wzmacnia transparentność przekazu oraz dokonywanych cyklicznie ujawnień w ramach raportowania niefinansowego – zarówno w zakresie wpływu KGHM na klimat, jak i dostosowania Spółki do zmian klimatycznych. KGHM stale współpracuje oraz prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi i samorządami.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Akcje wolontariackie to ważny element prospołecznej działalności KGHM w Zagłębiu Miedziowym. Do tej pory odbyło się 217 akcji z udziałem 1917 wolontariuszy KGHM. Z tego 42 projekty zrealizowały spółki z GK KGHM. Udało się przeprowadzić kilkadziesiąt czy to zbiórek na rzecz potrzebujących, czy inicjatyw społecznych związanych choćby z promocją rodzicielstwa zastępczego, czy projektów promujących aktywny tryb życia. Wśród załogi prowadzone są akcje promujące zdrowy tryb życia czy kampania „Mie(dź) apetyt na czytanie”. W tym roku przy oddziałach miedziowej spółki w ramach akcji „Miedziowe pszczoły” pojawiły się małe pasieki. Ulami zajmują się pracownicy – wolontariusze z KGHM.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button