AktualnościKGHM

KGHM opublikował raport z wynikami finansowymi za 2023 rok

Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, niestabilnych cen na rynku surowców oraz wysokiej presji kosztów, w KGHM w 2023 roku realizowane były projekty mające na celu umocnienie produktywności i efektywności Grupy Kapitałowej. Miedziowa spółka może się pochwalić solidnymi wynikami operacyjnymi i dobrą kondycją finansową – 33,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz blisko 5,4 mld zł EBITDA Grupy KGHM.

 W ubiegłym roku spółka zrealizowała plany produkcyjne z kontrolą kosztów, realizowała inwestycje i utrzymała bezpieczny i adekwatny poziom finansowania działalności. KGHM będzie kontynuował prace eksploracyjne w ramach swoich koncesji oraz prowadził postępowania koncesyjne mające zapewnić odpowiednią bazę zasobową do działalności operacyjnej i przedłużenie funkcjonowania kopalń oraz wydłużanie łańcucha wartości

– powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

EFEKTYWNA PRODUKCJA

Grupa Kapitałowa KGHM zrealizowała i przekroczyła zakładane na 2023 rok wolumeny produkcji we wszystkich głównych liniach produktowych, tj.:

– Miedź w koncentracie 395,4 tys. ton w porównaniu do 390 tys. ton w planie produkcji

– Srebro w koncentracie 1 319,9 ton w porównaniu do 1 261 tonami w planie produkcji

– Miedź elektrolityczna 592,4 tys. ton w porównaniu do 582 tys. ton w planie produkcji, w tym także ze wsadów własnych (385,5 tys. ton vs 385 tys. ton planowanych)

– Srebro metaliczne 1 403,3 ton w porównaniu do 1 301 ton w planie produkcji.

Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za rok 2023 wyniosły 33,5 mld zł, skorygowana EBITDA blisko 5,4 mld zł, kapitały własne Grupy osiągnęły poziom 28,6 mld zł.

INWESTYCJE NA PLUSIE

Miniony rok stał pod znakiem realizacji projektów górniczych i kontynuacji Programu Udostępniania Złoża. W czerwcu 2023 roku szyb GG-1 został połączony z Zakładami Górniczymi Rudna. Szyb w Kwielicach to najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze (1348 metrów). Rozpoczęto także prace przygotowawcze do budowy kolejnego ważnego obiektu w obszarze górniczym Głogów Głęboki Przemysłowy – Szybu GG-2.

Oprócz zakończenia prac przy głębieniu szybu GG-1, uruchomiony został System Klimatyzacji Centralnej i Powierzchniowa Stacja Klimatyzacyjna w Zakładach Górniczych Rudna.

Miedziowa spółka w 2023 roku kontynuowała również rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Zakończone zostały trzy fazy budowy Kwatery Południowej oraz budowa Stacji Zagęszczania Odpadów. W Hucie Miedzi Legnica trwa program Huta Hybrydowa, który jest odpowiedzią KGHM na globalne potrzeby związane z recyklingiem miedzi.

KGHM z powodzeniem zakończył Program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w infrastrukturę hut w Legnicy i Głogowie, instalacje są dostosowane do konkluzji BAT w zakresie ochrony środowiska oraz ograniczenia emisji arsenu. Odpowiedzialną produkcję po raz kolejny potwierdził certyfikat Copper Mark, który w 2023 uzyskała Huta Miedzi Cedynia. Certyfikat posiadają już Huta Miedzi Głogów i Huta Miedzi Legnica.

Warto podkreślić, że analiza śladu środowiskowego i węglowego dla katod, walcówki i drutu Cu-OFE – wykonana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykazała, że miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

STABILNE FINANSE

KGHM zamyka rok 2023 z dobrą kondycją finansową – 33,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz mocnym wynikiem operacyjnym Grupy – blisko 5,4 mld zł. Saldo środków pieniężnych na koniec ubiegłego roku wyniosło 1,7 mld zł, zanotowano wzrost o 0,5 mld zł.

Miedziowa spółka utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2023 roku wyniósł 1,1. KGHM kontroluje koszty i posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych.

TRANSFORMACJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

KGHM to wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju. W 2023 roku wzmacniał działania związane z racjonalną i odpowiedzialną produkcją. Spółka wdraża Politykę Klimatyczną oraz projekty dotyczące transformacji energetycznej. Od stycznia ubiegłego roku 100 proc. energii elektrycznej w kopalni Sierra Gorda pochodzi z OZE.

Do 2030 rok wzrost udziału OZE w miksie energetycznym KGHM przyczyni się do znaczącego spadku emisji CO2. W tym celu miedziowa spółka prowadzi projekty elektrowni fotowoltaicznych przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Cedynia, Zakładzie Hydrotechnicznym i na terenie Piaskowni Obora.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OTOCZENIA

W prowadzeniu działalności KGHM szczególną wagę przykłada do bezpieczeństwa pracowników, ale też lokalnych społeczności. Od lat organizacja pracy w spółce podporządkowana jest zasadzie „Zero szkód”. W oddziałach KGHM wykorzystywane są systemy wczesnego ostrzegania i innowacyjne rozwiązania, które poprawiają efektywność i bezpieczeństwo pracy.

W ramach wolontariatu pracowniczego w minionym roku przeprowadzonych zostało ponad 300 akcji pomocowych i charytatywnych. Uruchomiona została Akademia KGHM, pod szyldem której prowadzone są teraz wszystkie pogramy profilaktyczne, warsztaty i działania prospołeczne. W 2023 roku skorzystało z nich ponad 8 tys. uczestników.

BY ZAWSZE MIEĆ MIEDŹ

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie. Wiedza i współdziałanie to biznesowe filary spółki, która od lat utrzymuje pozycję lidera w produkcji miedzi i srebra.

Bazując na przyjętej Strategii, w 2023 roku spółka dążyła do utrzymywania stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów, gwarantujących bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia. 2024 rok w KGHM będzie stał pod znakiem poprawy efektywności produkcji oraz inwestycji, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału spółek zależnych oraz perspektywiczne działanie Grupy Kapitałowej.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button