AktualnościKGHM

Reaktor KGHM coraz bliżej. Jest opinia Państwowej Agencji Atomistyki

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał ogólną opinię dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora NuScale NPM-20. PAA na wniosek KGHM zweryfikowała zgodność wybranych założeń technicznych wskazanej technologii reaktorowej z polskimi wymogami bezpieczeństwa jądrowego. Ogólna opinia Prezesa PAA stanowi narzędzie dialogu pomiędzy dozorem jądrowym, a wnioskodawcą. Jego wykorzystanie rozbudowało kompetencje własne KGHM w obszarze energetyki jądrowej oraz przyczyni się do sprawniejszego wdrażania technologii SMR w Polsce.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej urzędu:

https://www.gov.pl/web/paa/ogolne-opinie-prezesa-paa

 Transformacja energetyczna KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. pracuje w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i tak prowadzi swoje działania, aby cały ciąg technologiczny był bezpieczny, innowacyjny i zgodny z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Działania i zobowiązania spółki w tych obszarach zawarte zostały w Polityce Środowiskowej i Polityce Klimatycznej. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez KGHM neutralności klimatycznej do 2050 roku.

KGHM Polska Miedź S.A. jako drugi inwestor w elektrownię jądrową w ogóle i jako pierwszy inwestor planujący budowę małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce w lipcu tego roku otrzymał od Ministra Klimatu i Środowiska decyzję zasadniczą obejmującą swoim zakresem kilka technologii reaktorowych, w tym m.in. technologię reaktorową przedsiębiorstwa NuScale Power, LLC. Otrzymana decyzja zasadnicza stanowi pierwszą decyzję administracyjną w systemie pozwoleń i zezwoleń, o jaką może starać się inwestor i jest wyrazem akceptacji państwa dla przedstawionego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button