AktualnościDolny Śląsk

Dolny Śląsk otrzyma wsparcie finansowe z budżetu państwa

Zarząd Województwa Dolnośląskiego skutecznie wynegocjował z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej środki finansowe, które w ramach Kontraktu Programowego zostaną przeznaczone z budżetu państwa na uzupełnienie wkładów własnych przy realizacji projektów finansowanych ze wsparciem programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Szczególnie ważna jest wysoka kwota przeznaczona dla projektów, które będą realizowane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – czyli w subregionie wałbrzyskim.

– Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej. Duży wpływ na tę wysoką pozycję mają środki unijne, które umożliwiają realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji, a naszą misją jako samorządu województwa jest właśnie praca na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Środki unijne, które w rekordowej wysokości zagwarantowaliśmy Dolnoślązakom, to ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla całego naszego regionu

– mówi marszałek Cezary Przybylski.

Dolny Śląsk, dzięki dynamicznemu rozwojowi, zyskał status regionu przejściowego. Oznacza to, że projekty realizowane na Dolnym Śląsku w najbliższych latach ze wsparciem funduszy unijnych będą dofinansowywane w nieco mniejszym stopniu niż podczas kończącej się perspektywy finansowej w latach 2014-2020. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia większych wkładów własnych, bo od tej pory Unia Europejska dołoży już nie maksymalnie 85, a maksymalnie 70 procent wartości danego projektu.

Dlatego właśnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego negocjował dodatkowe wsparcie z budżetu państwa, które pomoże zabezpieczyć środki, stanowiące uzupełnienie do wkładu własnego do projektów. Ostatecznie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało środki:

* do wysokości 33,2 miliony euro, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR
* do wysokości 100,5 milionów euro, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS+
* do wysokości 88,7 milionów euro, stanowiące uzupełnienie do środków z FST

Ponadto, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, w uzgodnieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, zapewni środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny współfinansowanych z EFS+, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, do wysokości 130,8 milionów euro.

– Dzięki skutecznym negocjacjom udało nam się pozyskać ogromne wsparcie finansowe z budżetu państwa dla dolnośląskich samorządów. W wyniku naszych rozmów ponad miliard złotych z budżetu państwa zostanie przeznaczone na uzupełnienie wkładów własnych w projektach realizowanych m.in. przez dolnośląskie samorządy. Blisko połowa tej kwoty przeznaczona będzie tylko i wyłącznie dla terenu byłego województwa wałbrzyskiego. To bardzo mocno odciąży budżety gmin naszego regionu

– wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

Nowy budżet unijny dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 to prawie 11 miliardów złotych, które zostaną wykorzystane na rzecz zrównoważonego rozwoju całego Województwa Dolnośląskiego. W ramach środków unijnych, dzięki staraniom Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wynegocjowany został również Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w wysokości ponad 2,6 miliarda złotych, dedykowany rozwojowi subregionu wałbrzyskiego.

Warto pamiętać, że w pierwszym projekcie Umowy Partnerstwa ze stycznia 2021 roku województwo dolnośląskie otrzymało propozycję wysokości jedynie ok. 870 mln euro. Jeszcze na etapie konsultacji Zarząd Województwa Dolnośląskiego zgłaszał uwagi do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, aby alokacja dla Dolnego Śląska i Wielkopolski została wyliczona z uwzględnieniem kategorii tych regionów oraz z uwzględnieniem zróżnicowanej sytuacji wewnątrzeregionalnej i potrzeb odnotowywanych w mniej rozwiniętych obszarach tych województw. Podkreślano, że alokacja dla tych województw powinna zostać określona w sposób gwarantujący wyeliminowanie ryzyka drastycznego ograniczenia finansowania polityki rozwoju.

Ostatecznie Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynegocjował środki unijne w rekordowo wysokim poziomie 2,3 mld euro, w tym 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 480,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz 581 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Środki z budżetu państwa pozwolą odciążyć budżety beneficjentów od konieczności zapewnienia pełnego wkładu własnego do niektórych projektów.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button