- REKLAMA -
Legnica 112Policja

Legnicka policja przypomina: Wypalanie traw jest niedozwolone

Każdego roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Proceder ten w znacznym stopniu niszczy przyrodę, ale przede wszystkim jest bardzo niebezpieczny m. in. z uwagi na brak kontroli nad błyskawicznie rozprzestrzeniającym się ogniem. Wzniecony pożar zagraża bezpieczeństwu i życiu ludzi, płoną lasy i giną zwierzęta. Konsekwencje w postaci grzywny to najłagodniejsza kara, jaka może spotkać osoby dopuszczające się wypalania traw i nieużytków.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw jest ogromne, gdyż ogień jest żywiołem i nigdy nie można mieć pewności, że będzie się w stanie zapanować nad jego rozprzestrzenianiem się. Chwila nieuwagi, ukształtowanie terenu czy silniejszy podmuch wiatru mogą spowodować dużo większy pożar. Ogień może być niebezpieczny także dla osób postronnych a także tych, które go wzniecają – przypomina sierż. szt. Anna Tersa z legnickiej policji.

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE I NIEDOZWOLONE!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614, z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt 12: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami): “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.    rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2.    korzystania z otwartego płomienia,

3.    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz.618, z późn. zm.) – kara aresztu, grzywny lub nagany, której wysokość w myśl art. 24, § 1 kw może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Apelujemy o rozsądek!

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 1


Subskrybuj nas na Google News
Bądź na bieżąco z aktualnościami z LegnicyPowiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button