- REKLAMA -
EdukacjaPWSZ Legnica

PWSZ im. Witelona w Legnicy „Uczelnią Liderów 2021”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w 11. Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy tytuł „Uczelnia Liderów 2021”. 

Certyfikat potwierdza, że uczelnia realizuje swoje zadania dydaktyczne w sposób profesjonalny i efektywny, przekazuje studentom wiedzę o wysokim poziomie użyteczności, kształtując przy tym umiejętności i kompetencje, jak kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania i motywowania czy zdolność do rozwoju. Certyfikat jest ponadto potwierdzeniem, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy kształci studentów z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracując przy tym z otoczeniem gospodarczym. 

Komisja podkreśliła efektywny system zarządzania Uczelnią, uwzględniający zmianę trybu edukacji, permanentne przywiązanie do stałego podnoszenia jakości kształcenia, dbałość o relacje z otoczeniem społecznym czy aktywne włączenie się w działania na rzecz zwalczania pandemii koronawirusa. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy szybko i efektywnie wdrożyła nowe spectrum narzędzi umożliwiających efektywny proces edukacji bez obniżania jakości kształcenia.

Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów 2021”, podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny Uczelni na podstawie m.in.: danych przekazanych w raporcie (ankiecie) samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy, informacji środowiskowych oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów, danych Głównego Urzędu Statystycznego, danych środowisk studenckich etc. 

Ponadto Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. Andrzej Panasiuk został uhonorowany wyróżnieniem „Aurea Praxis”, za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

W programie „Uczelnia Liderów” akredytowane są uczelnie wyższe, wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych oraz efektywną edukację praktyczną studentów. Uzyskany tytuł „Uczelnia Liderów” to zarówno ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce dalszego kształcenia, jak i źródło wiedzy o innowacyjnych działaniach uczelni i jej osiągnięciach. Prezentując zwycięzców projektu, przedstawiane są uczelnie nowoczesne, dynamiczne, blisko powiązane z rynkiem pracy i gospodarką, zapewniające swoim studentom znakomite warunki kształcenia. W tym gronie od wielu lat znajduje się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button