- REKLAMA -
EdukacjaPWSZ Legnica

Prawo zamówień publicznych – nowy kierunek na PWSZ

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy we współpracy z Kancelarią Prawną Pieróg & Partnerzy z Warszawy uruchamia w tym roku akademickim nowe studia podyplomowe pn. „Prawo zamówień publicznych”

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz źródłami prawa unijnego w obszarze zamówień publicznych. Ponadto, słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udziałem w postępowaniu i korzystaniem ze środków ochrony prawnej. Studia przygotowują do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne.

Dużym atutem studiów jest prowadzenie zajęć przez prawników – ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych, związanych z jedną z najznamienitszych kancelarii prawnych w Polsce, której założyciel jest niekwestionowanym autorytetem w obszarze prawa zamówień publicznych oraz autorem Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck.

Studia skierowane są osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawa zamówień publicznych, a w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych – pracowników administracji rządowej i samorządowej, organów administracji publicznej oraz innych instytucji obowiązanych do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, a także przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i ich pracowników odpowiedzialnych za uzyskiwanie zamówień publicznych. Adresatami studiów są także osoby zatrudnione w instytucjach kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze zamówień publicznych – przekonuje Mirosław Szczypiorski, rzecznik prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Studia trwają 2 semestry – 162 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej podczas sobotnio-niedzielnych spotkań online (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa razy w miesiącu.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe” w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button