AktualnościEdukacja

W poniedziałek startuje rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się16 maja br. Kandydaci będą mogli składać wnioski do wybranych szkół do 20 czerwca do godz. 15.00.

W Legnicy nabór do szkół publicznych odbywa się poprzez system elektroniczny. Podobnie jak w roku ubiegłym, kandydat może wskazać we wniosku dowolną liczbę szkół prowadzonych przez Miasto. Licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia przygotowały różnorodną ofertę edukacyjną dostosowaną do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy. Dla około 1830 potencjalnych kandydatów zabezpieczono łącznie 2076 miejsc, w tym 1811w szkołach prowadzonych przez miasto oraz 265 w szkołach niepublicznych. Dla kandydatów do wszystkich liceów zaplanowano 924 miejsca, 846 – w technikach oraz 306 –  w branżowych szkołach I stopnia.

Od poniedziałku 16 maja na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl kandydaci oraz ich rodzice będą mogli dowiedzieć się, jakie kierunki kształcenia proponują w swojej ofercie legnickie szkoły na przyszły rok szkolny. Przed wskazaniem szkoły warto zapoznać się
z regulaminami rekrutacyjnymi i informacjami szczegółowymi. Należy zwrócić uwagę na to, jakie przedmioty będą punktowane przy rekrutacji do danej klasy – im lepsza ocena na świadectwie klasy ósmej, tym większa liczba punktów rekrutacyjnych. W opisie każdej klasy kandydat znajdzie również informację o zaplanowanych językach obcych oraz przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym.

Wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 20 czerwca do godz. 15.00. Można go również przesłać elektronicznie na wskazany przez szkołę adres. Wniosek powinien zostać uzupełniony o wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły decyduje suma punktów, na którą składają się wyniki uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, punkty za szczególne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz za działalność społeczną. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 21 lipca br. Następnie rodzice kandydatów będą potwierdzać wolę podjęcia przez ich dziecko nauki w szkole, do której się zakwalifikowało. W tym celu należy dostarczyć oryginał świadectwa oraz brakujące dokumenty. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 1 sierpnia br. do godz.12.00.

W przypadku wolnych miejsc, szkoły będą przeprowadzały rekrutację uzupełniającą. Potrwa ona od 2 do 4 sierpnia br. do godz. 15.00. Kandydaci, którzy nie dostali się do wskazanej szkoły w rekrutacji głównej lub ci, którzy z różnych przyczyn nie wzięli udziału w rekrutacji elektronicznej składają wniosek do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami. Lista takich szkół oraz liczba wolnych miejsc w oddziale będzie widoczna w elektronicznym systemie naboru https://dolnoslaskie.edu.com.pl.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 7

Źródło
UM Legnica
Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button