- REKLAMA -
AktualnościRada Miasta Legnicy

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej online. Transmisja w internecie

30 listopada o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy rozpocznie się XXV sesja Rady Miejskiej Legnicy. Będzie można ją śledzić na żywo poprzez transmisję na stronie internetowej legnickiego magistratu (zobacz transmisję).

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/20, w tym o wynikach egzaminów – (druk – XXV/1).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019 – (druk XXV/2).
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Pątnów – (druk – 1/XXV).
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021” – (druk – 2/XXV).
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 3/XXV).
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 4/XXV).
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 5/XXV).
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – (druk – 6/XXV).
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy na lata 2020-2035” – (druk – 7/XXV).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Legnica – (druk – 8/XXV).
 14. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – (druk – 9/XXV).
 15. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 16. Komunikaty i sprawy różne.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button