- REKLAMA -
AktualnościRada Miasta Legnicy

W poniedziałek pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej Legnicy

28 września o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy rozpocznie się XXII sesja Rady Miejskiej Legnicy. Będzie można ją śledzić na żywo poprzez transmisję na stronie internetowej legnickiego magistratu (zobacz transmisję).

Porządek obrad.

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.      Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3.      Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4.     Zarządzenie Nr 411/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

5.     Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2019 r.

6.     Projekt uchwały zmieniający Statut Legnicy.

7.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

8.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat w drodze bezprzetargowej.

9.     Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnicy na rok 2020/2021.

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnicy.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy.

12.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Leszczyńskiej, Bydgoskiej i Szczecińskiej oraz rzeki Czarnej Wody.

13.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na terenie położonym przy ul. płk. Karola Myrka w Legnicy.

14.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy.

15.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024” Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

16.  Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy.

17.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnicę.

18. Pprojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,

19. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2020.

20.  Rozpatrzenie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.08.2020 r.

21.  Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

22.  Komunikaty i sprawy różne.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 4.3 / 5. Ilość głosów: 6

Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button