Aktualności

Tarcza antykryzysowa. Jak z niej skorzystać?

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, prowadzi obecnie nabory wniosków o wsparcie finansowe dla przedsiębiorców i innych podmiotów. Można się starać o pożyczkę i dofinansowania.

Tarcza antykryzysowa to pakiet form wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej.

 Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

– zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniających pracownikóww przypadku spadku obrotów gospodarczych

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1 300,00 zł,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1 820,00 zł,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 2 340,00 zł.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy w wyniku spadków obrotów gospodarczych

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

 • co najmniej 30% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1 500,00 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli ok. 4 500,00 zł w ciągu trzech miesięcy);
 • co najmniej 50% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2 100,00 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli ok. 6 300,00 zł w ciągu trzech miesięcy);
 • co najmniej 80% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2 700,00 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli ok. 8 100,00 zł w ciągu trzech miesięcy).

Z wyżej wymienionego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników będą mogły skorzystać też organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski przedsiębiorców o ochronę miejsc pracy, obejmujące dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy (powyżej przy wyliczeniach kwot maksymalnych wskazano już wysokość dofinansowania z uwzględnieniem składek) od przyznanych świadczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można ubiegać się o:

 • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
 • świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych,
 • ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Wszelkie niezbędne dokumenty i informacje dostępne są w zakładkach:

https://legnica.praca.gov.pl/-/11955238-nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow 

https://legnica.praca.gov.pl/-/12097295-nabor-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow 

https://legnica.praca.gov.pl/-/12112482-nabor-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-niezatrudniajacego-praco

https://legnica.praca.gov.pl/-/12143483-nabor-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowej-lub-podmiotu-o-ktorym-mowa-w-art-3-ust-3ustawy-z-dni

Wnioski należy składać:

1. elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl (złożenie wniosku i umowy elektronicznie, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Urzędzie),

2. pocztą na adres:

59-220 Legnica ul. Gen. Władysława Andersa 2 (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Legnica i powiatu legnickiegoz wyłączeniem gminy Chojnów),

59-225 Chojnów Rynek 20 (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Chojnów),

3. osobiście poprzez pozostawienie w skrzynkach podawczych zlokalizowanych przy wejściu do placówek Urzędu pod wyżej wymienionymi adresami.

W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów:

 • Legnica: tel. 76/722 52 14
 • Filia Chojnów: tel. 76/818 85 25 wew.22

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 6

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button