Aktualności

Sprawdź jak możesz uzyskać dodatek do ogrzewania

Od 20 września 2022r.  weszły w życie  przepisy ustawy  z dnia 15 września 2022r.  (Dz. U. z 2022 r., poz.1967)  o szczególnych rozwiązaniach   w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa zakłada m.in. wsparcie gospodarstw domowych ( dodatek dla gospodarstw domowych), które do ogrzewania  swoich  mieszkań/domów używają: gazu  LPG, peletu  drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, czy też oleju  opałowego. Aby uzyskać taki dodatek należy złożyć stosowny wniosek tj. „wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz osobom, które skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę (tj. na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw ( Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Zatem  gospodarstwo domowe może otrzymać jeden dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Uzależnione jest  to od zainstalowanego głównego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  oraz od wykorzystywanego paliwa.

Należy także podkreślić, że możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Informujemy, że w Legnicy realizacją dodatku dla gospodarstw domowych  zajmuje  się    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych  (  w tym wzór wniosku do pobrania ) dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy  ( www.mopslegnica.pl  w zakładce aktualności).

Druki wniosków będzie można pobrać osobiście ( w MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112  II i III piętro oraz w  Biurze  Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta – Plac Słowiański 8  )

Wnioski można składać:

  • osobiście – wnioski przyjmowane są przez pracowników Działu Pracy Socjalnej i Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 112 (II piętro oraz III piętro pokoje 310, 312, 318 i 319) w godzinach od 8 do 15
  • za pośrednictwem poczty,
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP(wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button