Aktualności
Trendy

Ścieżki rowerowe w Legnicy pod lupą NIK

Ścieżki rowerowe w Legnicy pod lupą NIK. Najwyższa Izba Kontroli poddała kontroli 10 wybranych miast w Polsce pod względem utrzymania i rozwoju miejskich sieci infrastruktury rowerowej. Wśród sprawdzonych miejscowości znalazła się też Legnica. Zakres kontroli obejmował lata 2019-2022 (I kwartał) i skupiał się nie tylko na ustaleniu czy i jak powstaje infrastruktura rowerowa ale też czy samorządy robią to zgodnie z przepisami oraz jak dbają o tę infrastrukturę, którą już wybudowały.

W przypadku Legnicy kontrolerzy zauważyli ponad 18-procentowy wzrost długości tras rowerowych w ciągu ostatnich lat (kontrola obejmowała okres 2019-2022). O ile łączna długość ścieżek rowerowych w Legnicy na dzień 31 grudnia 2018 wynosiła 26,6 km, to 31 marca 2022 długość ta wzrosła 31,4 km (wzrost o 18,05%). W tym samym okresie wzrosła też długość pasów ruchu dla rowerów (z 0,15 km do 0,89 km, co oznacza wzrost aż o 493,33%) oraz długość dróg dla pieszych i rowerów (z 8 km do 11,7 km – wzrost o 46,25%).

W Legnicy odnotowano również wzrost gęstości sieci infrastruktury rowerowej (relacja długości infrastruktury rowerowej do powierzchni miasta). Stosunek 1 km infrastruktury rowerowej do 1km² powierzchni miasta wzrósł z 0,62 w 2019 do 0,78 w 2022 (wzrost 26,59%). Legnica znalazła się też w gronie 4 skontrolowanych miast, które wskazywały ogólnie na bieżące monitorowanie działań związanych z rozwojem infrastruktury rowerowej.

Jeśli chodzi o wybudowaną dotychczas infrastrukturę rowerową, kontrolerzy NIK stwierdzili, że część inwestycji nie odpowiada standardom i przepisom. W przypadku Legnicy wytknięto obecność barier lub przeszkód na ścieżkach rowerowych lub w ich pobliżu oraz przekroczenie dopuszczalnej wysokości w przypadku progów i uskoków na drogach dla rowerów oraz drogach dla pieszych i rowerów. Natomiast Legnica znalazła się na liście tych miast, które nie tylko wybudowała pasy ruchu dla rowerów o właściwej szerokości ale też stosuje tam czytelne oznakowanie drogowe a organizacja ruchu na nich jest zgodna z przepisami.

Kontrolerzy zauważyli też, że żaden ze skontrolowanych zarządów dróg nie sporządzał obowiązkowych projektów planów rozwoju sieci drogowej. Nie sporządzono również projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (w postaci odrębnych dokumentów). Oznacza to, że również w tej formie zarządy dróg nie planowały potencjalnych rozwiązań, które uwzględniałyby potrzeby infrastruktury rowerowej.

Legnica była jednym z trzech dolnośląskich miast (obok Wrocławia i Wałbrzycha), które zostały poddane tej kontroli. W gronie skontrolowanych miast znalazły się też: Gdynia, Kalisz, Konin, Płock, Radom, Słupsk oraz Sopot. Pełną treść raportu NIK znajdziesz tutaj.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 6

Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button