Aktualności

Rusza rekrutacja do legnickich przedszkoli publicznych

Rekrutacja do legnickich  przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2023/2024 będzie prowadzona w okresie od 3 marca do 15 marca w formie elektronicznej. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 kwietnia. Od 23 lutego do 2 marca  rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli składają  deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego w przypadku zamiaru pobytu dziecka w placówce przez kolejny rok szkolny.

Wyboru placówki można dokonać przez internet. W tym celu należy zarejestrować się na stronie www.legnica.przedszkola.vnabor.pl  i wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez miasto.

W Legnicy działa 17 przedszkoli publicznych, zaplanowano także utworzenie oddziałów przedszkolnych w czterech szkołach podstawowych. W rekrutacji można wybrać maksymalnie trzy placówki – w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą zapisać swoje dziecko osobiście w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Na pierwszym etapie naboru będą stosowane kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) w art. 131 ust.2, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, a także rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie dziecka czy objęcie kandydata pieczą zastępczą. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci przyjmowane są na podstawie sześciu kryteriów określonych w uchwale Nr XXXI/318/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2017 r. poz.1613 ze zm.).

Szczegółowe informacje, dotyczące elektronicznego naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.portal.legnica.eu w zakładce „Dla mieszkańca” – Edukacja – Rekrutacja oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają wszystkie legnickie przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Z danych demograficznych wynika, że opieką przedszkolną od września 2023 r. należy objąć 3.219  dzieci urodzonych w latach 2017-2020. Warto przy tym przypomnieć, że w ostatnich latach wskaźnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym w naszym mieście kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, a w bieżącym roku szkolnym wynosi 112,80 % (104,74 %  w ubiegłym roku). Ten znaczny wzrost wskaźnika w stosunku do ubiegłego roku o 8,06% punktu procentowego spowodowany jest m. in. objęciem opieką przedszkolną uchodźców (prawie 240 dzieci).

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 7

Źródło:
Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button