AktualnościZ życia miasta

Rodzicu, już możesz potwierdzić wybór przedszkola

Od 16 do 20 kwietnia rodzice małych legniczan mogą potwierdzić wybór przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku naboru kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W 15 miejskich przedszkolach, dla najmłodszych przygotowano 2.120 miejsc, w tym 150 w  oddziałach przedszkolnych 4 szkół podstawowych. Dodatkowo 50 miejsc zabezpieczono w Miejskim Przedszkolu Specjalnym  Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących i 20 miejsc w Przedszkolu Specjalnym Nr 5  funkcjonującym w Zespole Placówek Specjalnych.

Do 4 marca rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym składali deklaracje kontynuacji pobytu dzieci w placówce. Oświadczenia takie złożyło 1.435 rodziców dzieci w przedszkolach i 26 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do miejskich przedszkoli zakwalifikowano 460 dzieci, a do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 28.

143 dzieci, biorących udział w rekrutacji, nie zostało zakwalifikowanych do żadnej placówki, mimo że pozostały jeszcze wolne miejsca oraz możliwość zapisania do Miejskiego Przedszkola Nr 13  (75 miejsc)  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 1, 4, 10 (71 miejsc).

Jeszcze w maju zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert skierowany do przedszkoli niepublicznych w celu zabezpieczenia opieki przedszkolnej dla wszystkich chętnych. Dzieci skierowane do przedszkoli niepublicznych będą odbywać wychowanie przedszkolne na zasadach określonych dla przedszkoli miejskich. Placówki niepubliczne, które przystąpią do konkursu będą zobowiązane do:

– realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego;

– zapewnienia bezpłatnego  czasu nauczania, wychowania i opieki (w wymiarze 5 godzin dziennie);

– pobierania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższej niż 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową;

– prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;

– zapewnienia liczby uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą 25 osób;

– zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

– zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje.

Listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli  zostaną opublikowane w poszczególnych placówkach  w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w związku z obecną sytuacją epidemiczną i nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa –  dopuszcza się  publikację wyników postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów na stronach internetowych  placówek prowadzących rekrutację. Nie jest natomiast dopuszczalne publikowanie tych list na portalach społecznościowych czy fanpage´ach tych placówek.

(źródło: UM Legnica)

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button