AktualnościRada Miasta Legnicy
Trendy

Rada Miejska Legnicy przyjęła budżet na rok 2022

Rada Miejska Legnicy 28 grudnia przyjęła budżet na rok 2022. Zakłada on dochody Legnicy w wysokości 632 mln 88 tys. zł. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 696 mln 844 tys. zł.

Rada Miejska Legnicy 28 grudnia przyjęła budżet na rok 2022. – W ciągu roku może nastąpić jego modyfikacja, ale bez wątpienia mamy obecnie budżet rekordowy – podkreślił prezydent Tadeusz Krzakowski.

Budżet na 2022 rok zakłada dochody Legnicy w wysokości 632 mln 88 tys. zł. Największy udział w tej kwocie (ponad 353 mln) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 696 mln 844 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (ponad 227 mln zł). Na drugiej pozycji znajduje się pomoc rodzinie i pomoc społeczna (ponad 144 mln zł), trzeciej transport i łączność (ponad 122 mln zł), kolejne miejsca zajmują gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ponad 58 mln zł).

W budżecie udało się zapewnić środki na realizację wielu (40) inwestycji. Ich wartość wyniesie 118 mln 448 tys. zł. Większość tej kwoty jest przeznaczone na inwestycje drogowe.

Oto najważniejsze zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne 2022 roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 90 mln 657 tys. 339,41 zł, w tym:

INFRASTRYKTURA KOLEJOWA – 46 tys. zł, z tego:

– Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna-Gwizdanów,

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 77 mln 006 tys. 307,41 zł, z tego:

– Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 – 282 tys. zł,

– Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą – 51 tys. 300 zł,

– Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie (spłata zobowiązania) – 10 mln 760 tys. zł,

– Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 53 mln 199 tys. 222,41 zł,

– Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska – 9 mln 525 zł,

– Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Chojnowska, Legnica – 189 tys. 699 zł,

– Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica – 155 tys. 596 zł,

– Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Wandy/ul. Ziemowita, Legnica – 163 tys. 386 zł,

– Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wrocławskiej/ul. V Dywizji Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy – 159 tys. 820 zł,

– Przebudowa ul. Sikorskiego – 2 mln 900 tys. zł,

– Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy – 144 tys. 759 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 13 mln 605 tys. 32 zł, w tym:

– Przebudowa przejścia dla pieszych droga gminna nr 107455D, ul. Hutników, Legnica 193 tys. 291 zł,

– Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej – 65 tys. 570 zł,

– Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej – 39 tys. 671 zł,

– Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego – 13 mln 306 tys. 500 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 mln 260 tys. zł, w tym:

– Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie H. Pobożnego, renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych – 660 tys. zł,

– Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 1 mln 500 tys. zł,

– Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego “TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór – 100 tys. zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 mln 925 tys. zł:

– Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 300 tys. zł, z tego:

Zakup sprzętu serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 tys. zł, z tego:

Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert.

OCHRONA ZDROWIA i POMOC SPOŁECZNA – 4 mln 905 tys. 536 zł, z tego:

-Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 2 mln złz tego:

– Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 2 mln 96 tys. 827,39 zł, z tego:

– Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 1 mln 100 tys. zł,

– Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji – 996 tys. 827,39 zł.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – 10 mln 95 tys. 675 zł, z tego:

– Przebudowa budynku Teatru Letniego na potrzeby Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 5 mln 900 tys. 675 zł,

– Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego – 1 mln 395 tys. zł,

– Rewitalizacja zespołu zabytkowego palmiarni, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 2 mln 800 tys. zł.

KULTURA FIZYCZNA – 557 tys. 922,20 zł, z tego:

– Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą.

INNE:

– LBO – 11 zadań wybranych przez mieszkańców – 3 mln 55 tys. zł.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 6

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button