Aktualności

Prezydent Legnicy przedstawił projekt budżetu miasta na 2018 rok

Znany jest już projekt budżetu Legnicy na rok 2018. Według niego dochody miasta w przyszłym roku wyniosą ponad 517,5 mln zł a wydatki 535 mln 761 tys. zł, z czego 50 mln zł przeznaczono na inwestycje. Teraz projektem budżetu zajmie się Rada Miejska Legnicy.

Sam Prezydent Krzakowski określa projekt tego budżetu, jako optymalny, bezpieczny i stabilny, który gwarantuje dalszą realizację aspiracji i potrzeb mieszkańców Legnicy oraz stabilny i zrównoważony rozwój miasta. W roku 2018 miasto chce zrealizować szereg inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. Znajdą się też pieniądze na rozszerzenie projektu Legnickiego Roweru Miejskiego oraz na realizację 11 zadań w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

Tradycyjnie najwięcej pieniędzy w budżecie, bo aż prawie 176 mln zł, przeznaczono na oświatę i wychowanie. Na liście wydatków mamy też pomoc społeczną, na którą przeznaczono ponad 45 mln zł oraz wydatki w sferze rodzin (ponad 96 mln). Aż 53 mln zł miasto chce wydać na transport i łączność. Ważną rolę odgrywają zaplanowane w roku 2018 zadania inwestycyjne, w sumie jest ich 72 a na ich realizację w budżecie zapisano 50 mln 388 tys. zł, z czego ponad 50% miasto przeznaczy na inwestycje drogowe.

Wśród inwestycji drogowych najwięcej pochłonie przebudowa kolejnego odcinka al. J. Piłsudskiego (3.667.000,00 zł), przebudowa ul. Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ul. Nadbrzeżnej (1.250.0000,00 zł), przebudowa ul. Leszczyńskiej i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Leszczyńskiej i Prusa (1.000.000,00 zł), realizacja etapu III budowy Zbiorczej Drogi Południowej od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego (318.000,00 zł), budowa bulwaru nad Kaczawą i przebudowa ul. Nadbrzeżnej (270.000,00 zł) oraz budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Nasiennej, Hangarowej i Myrka (200.000,00 zł).

Fot. portal.legnica.eu

Oto wykaz najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych na 2018 rok (opublikowany na stronie Urzędu Miasta):

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.535.697,10 zł, w tym:

– System Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Legnicy – 36.900,67 zł,

– Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) – 9.863.796,43 zł,

– Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3
z ul. Lotniczą w Legnicy – 180.000,00 zł,

– Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej
do ul. Sikorskiego – 318.000,00 zł,

– Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 260.000,00 zł,

– Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa – 1.000.000,00 zł,

– Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu
al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy – przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego – 3.667.000,00 zł,

– Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka w Legnicy – 200.000,00 zł,

– Budowa ulicy Rolniczej w Legnicy – 80.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 270.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 160.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej – 1.250.0000,00 zł,

– Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy – 300.000,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.300.000,00 zł, w tym:

– Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,

– Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar  – 60.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 – 2.850.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna – 2.190.000,00 zł,

– Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości – 300.000,00 zł,

– Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego “TBS”
sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego – dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór – 1.200.000,00 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  – 891.829,00 zł, w tym:

– Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica – 481.400,00 zł,

– Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN – 360.429,00 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.481.500,00 zł, w tym:

– Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły – 1.500.000,00 zł,

– Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy – 3.000.000,00 zł,

– Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego – 3.000.000,00 zł,

– Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a – Termomodernizacja budynków przedszkola – 650.000,00 zł,

OCHRONA ZDROWIA – 630.000,00 zł, w tym:

– Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy – 400.000,00 zł,

– II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 30.000,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA – 2.300.000,00 zł, w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 – Zakup i montaż windy– 300.000,00 zł

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz
z zagospodarowaniem terenu – 2.000.000,00 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.899.600,00 zł, w tym:

– Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł,

– Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach “Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy„ – 400.000,00 zł,

– Poznaj by zachować – ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy – kampania informacyjno-edukacyjna – 147.600,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.805.423,90 zł, w tym:

– Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona –  500.000,00 zł,

– Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej – 150.000,00 zł,

– Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – 500.000,00 zł,

– Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 2. Etap I – rewaloryzacja – 655.423,90 zł,

KULTURA FIZYCZNA – 274.500,00 zł, w tym:

– Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 95.000,00 zł,

– Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 130.000,00 zł.

INNE:

– LBO – 11 zadań = 2.200.000,00 zł.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button