AktualnościInwestycje drogowe

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla A4 i S5

To krok milowy dla rozwoju dolnośląskiego odcinka autostrady A4. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm Multiconsult Polska (lider) i IVIA (partner), na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku Legnica Południe – Wrocław Wschód i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków.

Umowa dotyczy opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, dokumentacja prowadzona jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków – Sobótka o długości ok. 50 km.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami przygotowujemy się do budowy drogi S5 od Bolkowa do Sobótki oraz do zmiany jakościowej na autostradzie A4 na zachód od Wrocławia. Wykonawcy zadania, na które podpisaliśmy umowę określą, czy lepszym wariantem jest przebudowa istniejącej autostrady, czy budowa tej drogi w nowym śladzie. Krajobraz drogowy Dolnego Śląska zmienia się dzięki rządowym inwestycjom – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Budowa drogi ekspresowej S5 umożliwi nie tylko mieszkańcom szybsze dotarcie do Wrocławia, ale na pewno wpłynie na rozwój turystyki i ułatwi działalność przedsiębiorcom, inwestującym w tym regionie. To otwarcie subregionu wałbrzyskiego na nowe perspektywy rozwoju powiedział Michał Dworczyk, szef KPRM.

prace przygotowawcze a4

Uwzględniając dzisiejsze umowy, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu Budowy 100 obwodnic od 1 stycznia br. podpisaliśmy trzydzieści jeden umów na prace przygotowawcze, dla zadań o łącznej długości ok. 436 km i wartości blisko 130 mln zł. – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace przygotowawcze są fundamentem dla całego cyklu powstawania nowych dróg. Bez dobrze przygotowanych dokumentacji i projektów, nie można rozpocząć robót budowlanych. Pracujemy dalej i już wkrótce będziemy podpisywać kolejne umowy. Rozwój polskiej infrastruktury drogowej nie może się zatrzymać.– dodał Szef GDDKiA.

W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5:

  • Wariant 1 kombinacja A4 i S5 – przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie będą przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się w tym wariancie z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
  • Wariant 2 kombinacja A4 i S5 – przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do nowo projektowanego węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.
  • Wariant 3 kombinacja A4 i S5 – przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do nowo projektowanego węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.

Wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Ponadto w Wariantach 2 i 3, które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. podwarianty całkowicie omijające obszary Natura 2000. Na etapie opracowywania STEŚ-R organizowane będą spotkania informacyjne z udziałem mieszkańców wszystkich gmin, przez które będą przebiegały warianty A4 i S5.

Zgodnie z umową czas realizacji STEŚ-R wynosi 53 miesiące od daty jej podpisania. W ramach prowadzonej dokumentacji będą przygotowane materiały do uzyskania decyzji środowiskowych w podziale na trzy odcinki. Prowadzone prace będą poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ, zostaną opracowane elementy Koncepcji programowej i Programy funkcjonalno-użytkowe w podziale na odcinki realizacyjne. Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowań przetargowych w systemie Projektuj i buduj w latach 2026-2030.

A4 Krzyżowa – Legnica

Finiszuje przetarg na opracowanie dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie. 10 czerwca 2021 roku dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty i w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy na prace projektowe.

A4 newralgiczną arterią dla południa Polski

Autostrada A4 stanowi kręgosłup układu komunikacyjnego Dolnego Śląska. Należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego sieci TEN-T oraz jest częścią drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km (przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan) i E462 na odcinku Mysłowice – Balice. Na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca do przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa – Krakowiec. Autostrada A4 na terenie Polski ma ok. 666 km długości, tym samym jest najdłuższą autostradą w naszym kraju.

Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, co sprawia, że jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju. Autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu, które momentami dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe. Dlatego rozbudowa autostrady A4 do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi dla autostrad jest sprawą pilną i niezwykle ważną.

S5 w sieci autostrad i dróg ekspresowych

25 września 2019 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa dolnośląskiego.   Nowy odcinek S5 na terenie Dolnego Śląska będzie przedłużeniem istniejącego obecnie odcinka S5 od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, a jego realizacja pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego poprzez połączenie dróg ekspresowych S3 i S8. Usytuowanie nowej drogi ekspresowej w południowej części województwa dolnośląskiego stworzy nowy korytarz transportowy wschód – zachód, który odciąży istniejący układ komunikacyjny dróg krajowych i wojewódzkich przede wszystkim od transportu ciężarowego. Odciążanie istniejącej sieci drogowej, która obecnie przebiega przez centra miast i miejscowości, wpłynie na poprawę warunków życia w regionie oraz zwiększy dostępności terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej.

Autostrada A4, droga ekspresowa S5 wraz z budowaną obecnie S3 i projektowaną S8 stworzą spójny układ komunikacyjny dróg szybkiego ruchu.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 6

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button