- REKLAMA -
AktualnościInwestycje drogowe

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 ominie jednak Osiedle Piekary

GDDKiA Wrocław złożyła wniosek do Prezydenta Legnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach rządowego Programu 100 obwodnic.

W złożonych dokumentach wskazano preferowany wariant obwodnicy Legnicy. Są one wynikiem prac projektantów nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzgodnień z samorządami i lokalną społecznością. W załączonej do wniosku dokumentacji znalazła się karta informacyjna przedsięwzięcia. Zawarto w niej prognozę oddziaływania budowy obwodnicy w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód, a także na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). W dokumentacji wskazano też działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód oraz nasadzeń zieleni.

Jeśli chodzi o przebieg obwodnicy Legnicy, jako wariant preferowany wskazano wariant W2 (zaznaczony kolorem niebieskim na mapie) uwzględniający ominięcie Osiedla Piekary i ul. Sikorskiego w Legnicy. Planowana obwodnica rozpoczyna się w okolicy ronda na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 323, na północ od węzła Legnica na autostradzie A4. Na początkowym przebiegu trasa odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, ul. Gniewomierską (DP2176D), przechodząc przez obszary Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Przecina linię kolejową nr 137 Katowice – Legnica i dalej zmienia kierunek na północny omijając Bartoszów. W dalszej części trasa wchodzi na teren miasta Legnica, krzyżuje się z drogą powiatową, ul. Koskowicką (DP2177D) i wykorzystując jej przebieg prowadzi na krótkim dystansie na wschód. Dalej odbija na północ i przecinając ul. Legnicką (DP2178D) włączy się w istniejącą DK94.

Sumaryczna długość całej obwodnicy wynosi ok. 8,7 km, a trasa zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r. Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta na prawach powiatu, jak i gmin Legnickie Pole oraz Kunice. Dlatego inwestycja będzie realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. W wariancie preferowanym pozamiejski odcinek ma długość ok. 5,1 km.

Budowa obwodnicy Legnicy pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94 o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum Legnicy. Komfortowe i szybkie połączenia drogowe pomiędzy A4, S3 i DK94 wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z uwagi na złe warunki przejazdu drogą krajową nr 94 przez Legnicę, w tym przez zabytkowe centrum miasta, budowa brakującego fragmentu obwodnicy (poza obszarem miasta na prawach powiatu) umożliwi właściwe skomunikowanie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów.

Inwestycja planowana jest do realizacji w formule Projektuj i buduj w latach 2025-2029.  Przypomnijmy, że w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Dolnym Śląsku na etapie prac przygotowawczych jest siedem dolnośląskich obwodnic: Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3, Oławy w ciągu DK94, Milicza w ciągu DK15, Międzyborza w ciągu DK25, Złotego Stoku w ciągu DK46 oraz Legnicy w ciągu DK94.

cbc38d5a 3c33 42ab b649 bc40ef6d2381

Czy ten artykuł okazał się przydatny?
TakNie

Subskrybuj nas na Google News
Bądź na bieżąco z aktualnościami z LegnicyPowiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button