AktualnościMPK Legnica

NIK chwali miejską komunikację w Legnicy

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o funkcjonowaniu i rozwoju transportu publicznego (w latach 2016-2019) w miastach na prawach powiatu województwa dolnośląskiego. Nie brakuje w nim pochwał dla miejskiej komunikacji w Legnicy, która otrzymała najwięcej wysokich ocen.

Choć skontrolowane miasta – Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra – zapewniły funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego, to ich działania w tym zakresie nie zawsze przebiegały prawidłowo. Kontrolerzy NIK-u stwierdzili, że plany zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w tych miastach, z wyjątkiem Legnicy, miały liczne braki i mankamenty.

Jeśli chodzi o finansowanie komunikacji miejskiej, to jedynie w Legnicy w pełni prawidłowo dokonano obliczenia i wypłaty wynagrodzenia należnego operatorowi komunikacji miejskiej z tytułu realizacji umowy transportowej. To pozwoliło na sfinansowanie poniesionych kosztów oraz na utrzymanie i rozwój usług publicznego transportu zbiorowego o odpowiednio wysokiej jakości. Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

Kontrolerzy NIK-u skupili się też na kwestii poszerzenia oferty komunikacji publicznej i podwyższenia standardu usług komunikacji miejskiej. Tutaj też Legnica otrzymała pozytywne oceny, dzięki realizowanym zadaniom na rzecz zrównoważenia rozwoju transportu publicznego, które doprowadziły do osiągnięcia założonego wzrostu udziału komunikacji miejskiej w ogólnej liczbie podróży na terenie miasta, a ich efekty były właściwie monitorowane.

Raport NIK-u informuje, że w Legnicy już w 2017 r. osiągnięty został poziom podziału zadań przewozowych założony w planie transportowym na 2023 r. W roku tym udział podróży komunikacją zbiorową osiągnął poziom 33,9 proc., a przejazdów rowerem 7,7 proc. podróży ogółem, wzrastając z poziomu odpowiednio 25,9 proc. i 0,8 proc. uzyskanego w kwietniu 2016 r.

Kontroli poddano też Inteligentne Systemy Transportu, sprawdzając głównie ich wpływ na działanie komunikacji miejskiej. Legnicki ITS działa od 2016 r. i zdaniem kontrolerów NIK-u jego skuteczność z roku na rok rosła, doprowadzając m.in. do znacznego spadku liczby kursów opóźnionych powyżej trzech minut – z 40,7 proc. kursów opóźnionych w  2016 r. do 21,4 proc. w I połowie 2019 r.

Podsumowano też stan taboru w kontrolowanych miastach. W wyniku nabycia nowych pojazdów, wiek taboru w Legnicy udało się obniżyć o cztery lata (z 13 do 9 lat). Wzrosła też liczba przystanków autobusowych w Legnicy, przy jednoczesnym wzroście ich standardu oraz opcji przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2019 r. odsetek takich przystanków wyniósł w Legnicy 22,7 proc.

Jednak raport NIK-u w pewnych kwestiach wykazuje też pewne braki Legnicy. W porównaniu do pozostałych miast poddanych kontroli, jedynie w Legnicy brakuje parkingów typu „Park&Ride”, które wspomagałyby przesiadkę z samochodów osobowych do środków komunikacji miejskiej. Pełny raport dostępny jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli (pobierz – PDF).

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 7

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button