- REKLAMA -
AktualnościKGHM

KGHM z dobrymi wynikami finansowymi za III kwartał 2020 roku

KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku. Dzięki przyjętej przez zarząd strategii, konsekwentnym decyzjom i elastyczności, mimo pandemii, Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała rekordowy poziom zysku operacyjnego EBITDA i utrzymała pełną zdolność operacyjną swoich aktywów. KGHM raportuje stabilną produkcję przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i dyscypliny kosztowej.

Raportujemy efekty 9 miesięcy wytężonej pracy. Okres dość trudny dla firmy, a związany oczywiście z pandemią koronawirusa, z którą zmaga się cały świat. Dobra informacja: ten czas przeszliśmy bardzo dobrze, biorąc pod uwagę wymagające okoliczności. Kończymy kwartał rekordowym wynikiem EBITDA, w skali Grupy Kapitałowej w Polsce oraz za granicą. Wyniki mówią same za siebie. Przed nami kolejne miesiące działalności w zagrożeniu pandemicznym, ale KGHM świetnie sobie radzi. Przede wszystkim dzięki zaangażowanej załodze i poczuciu naszej odpowiedzialności za firmę – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Solidne wyniki finansowe

Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej o 306 mln PLN do rekordowego poziomu 4 418 mln PLN dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+184 mln PLN; +6%) oraz Sierra Gorda (+257 mln PLN; +49%). Przyrost jest wynikiem m.in. zwiększenia przychodów z tytułu wyższej o 160 mln PLN korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+3%) oraz wyższych notowań srebra (+22%) i złota (+27%) przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

Przychody KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowane w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniosły 13 360 mln PLN, co oznacza dwuprocentowy wzrost w porównaniu do okresu sprzed epidemii (trzy kwartały 2019 r.). EBITDA spółki również zanotowała wzrost – z 2 868 mln PLN do 3 052 mln PLN po dziewięciu miesiącach 2020 r. Co ważne zarówno przychody, jak i EBITDA zostały zrealizowane z nadwyżką.

Głównym źródłem wyników operacyjnych Grupy były zyski KGHM Polska Miedź S.A., która zwiększyła EBITDA (trzeci kwartał do trzeciego kwartału) o 18%. Sierra Gorda zanotowała dwa razy wyższą EBITDA w stosunku do III kwartału 2019 r., jest to najwyższy taki wynik w historii tej kopalni. Również KGHM International wykazał 30% wyższą EBITDA w porównaniu do III kwartału 2019 roku.

Spadek skonsolidowanego wyniku netto o 494 mln PLN (-30%) jest przede wszystkim efektem pogorszenia wyniku na podstawowej działalności o 122 mln PLN, zmniejszeniem wyniku z różnic kursowych o 218 mln PLN oraz niższym wynikiem z realizacji i wyceny instrumentów pochodnych o 137 mln PLN.

Grupa KGHM raportuje kolejny kwartał stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej. Dług netto Grupy Kapitałowej spadł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku o 478 mln PLN do poziomu 6 413 mln PLN.

Stabilna produkcja

Produkcja miedzi płatnej Grupy Kapitałowej była nieznacznie niższa niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. i wyniosła 521 tys. ton. Mniejsza produkcja Cu w KGHM Polska Miedź S.A. związana była z ograniczoną podażą złomów miedzi w I półroczu br. oraz postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I. Spadek produkcji Cu w KGHM INTERNATIONAL spowodowany był ograniczoną produkcją w Zagłębiu Sudbury głównie z powodu wstrzymania kopalni Morrison po pierwszym kwartale 2019, oraz mniejszą produkcją w kopalni Robinson oraz Franke wynikającą z przerobu niższej jakościowo rudy (strefa przejściowa w Robinson, wyższa zawartość węglanów na Franke).

Z drugiej strony produkcja miedzi w kopalni Sierra Gorda wzrosła o 35% w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości metalu oraz większego wydobycia. W porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. wzrósł wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów produkcyjnych Sierra Gorda. Jest to efekt działań zapobiegawczych w celu zminimalizowania ilości awarii, a w konsekwencji mniejszej liczby nieplanowanych przestojów remontowych.

Inne metale (w tym srebro) również zanotowały niższe wolumeny, przede wszystkim związane z postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I: srebro niżej o -3% (z 1031 t do 997 t w okresie trzech kwartałów 2020 roku), TPM niżej o -8% (z 157 tys. troz do 145 tys. troz w okresie trzech kwartałów 2020 roku) i molibden o -17% (z 8,8 mln funtów do 7,3 mln funtów w okresie trzech kwartałów 2020 roku, głównie związane ze spadkiem produkcji w Sierra Gorda (eksploatacja rudy o niższych zawartościach Mo, niższy uzysk)).

Od wybuchu pandemii na przełomie lutego i marca 2020 r. w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia.

Od początku drugiego kwartału 2020 r. notowania miedzi rosną i w rezultacie za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosły 22 931 PLN/t, co oznacza poziom nieistotnie odbiegający od poziomu zanotowanego w analogicznym okresie 2019 r. (23 115 PLN/t). Korzystnie kształtowały się również notowania srebra i złota, które wobec niepewnej sytuacji gospodarczej podrożały w porównaniu do sytuacji sprzed roku odpowiednio o 24% i 31% (w PLN).

Skutki spadku cen metali w pierwszych miesiącach 2020 r. w znacznym stopniu zostały ograniczone w wyniku osłabienia złotego oraz systematycznie prowadzonej polityce zabezpieczeń. Spółka konsekwentnie realizuje strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów gwarantujących bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo pracy.

Miedziowy gigant w obliczu pandemii COVID-19

KGHM na bieżąco realizuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Dyscyplina załogi oraz systematyczne monitorowanie zagrożeń i wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom pozwoliły utrzymać pełną zdolność operacyjną aktywów KGHM. Spółka prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne, udostępniła pracownikom specjalną infolinię oraz służy pomocą psychologiczną osobom pozostającym w izolacji, przy współpracy z personelem medycznym MCZ.

Spółka wspiera walkę z COVID – 19 przy współpracy z instytucjami państwowymi. KGHM przystąpił do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Firma, przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych NGOs, przygotowała plan działań zwiększający bezpieczeństwo seniorów. KGHM m.in. przekaże osobom potrzebującym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji.

Dodatkowo KGHM pomoże organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Baza w regionie powiększy się o ponad 200 łóżek szpitalnych w Lubinie, Legnicy i w Wałbrzychu.

Konsekwentnie prowadzone inwestycje

Zgodnie z założeniami KGHM realizuje budżet nakładów inwestycyjnych. Do końca trzeciego kwartału b.r. wydatkowano 71% planowanych nakładów. Największy udział w strukturze poniesionych nakładów dotyczy realizacji Programu Udostępnienia Złoża oraz Rozbudowa OUOW Żelazny Most – Kwatera Południowa. Inne cele inwestycyjne obejmują m.in. uzbrojenie rejonów górniczych, dostosowanie instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT, eksplorację złóż w kraju oraz unowocześnienie systemów IT w ramach Programu KGHM 4.0.

Coraz większe znaczenie dla funkcjonowania Spółki mają inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Dążenie do redukcji emisji CO2 i zwiększenia przewidywalności kosztów energii powoduje, że inwestycje takie jak projekty związane z energią słoneczną, będą miały istotne znaczenie dla Spółki i są zgodne ze Strategią na lata 2019-2023.

KGHM w najbliższej przyszłości czeka konsekwentna realizacja programów optymalizacyjnych w całej Grupie Kapitałowej. KGHM będzie prowadzić racjonalny i odpowiedzialny program inwestycyjny, realizować program udostępnienia złoża w obszarach koncesyjnych Spółki oraz Program Rozwoju Energetyki.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button