AktualnościKGHM

KGHM podsumował pierwszy kwartał. Rekordowe wyniki

Najlepsze wyniki operacyjne i finansowe od niemal dekady, znaczące zmniejszenie zadłużenia, rekomendacja wypłaty dywidendy i nowe koncesje, a także mistrzostwo w światowych rankingach w produkcji srebra: KGHM przedstawił podsumowanie pracy miedziowej Spółki w pierwszym kwartale 2021 roku. Firma publikuje jednocześnie Zintegrowany Raport KGHM za 2020 rok.

Jesteśmy naprawdę dumni z wyników naszej pracy. Szczególnie teraz, gdy świętujemy 60-lecie powstania KGHM. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed nami długofalową perspektywę. Pokazują to również nasze wyniki za pierwszy kwartał. Podkreślam, że te efekty osiągamy w warunkach epidemii COVID-19, gdy wiele branż gospodarki doświadcza negatywnych skutków lockdownu. KGHM konsekwentnie buduje pozycję globalnego czempiona – powiedział  Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

W pierwszym kwartale tego roku KGHM zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych Grupy, tj. od 2012 roku, poziomy zysku operacyjnego Grupy i Spółki. Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym, okazała się także marża EBITDA, która sięgnęła 34 proc.

Skonsolidowana skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w 1 kwartale 2.608 mln zł, co stanowi 2,3-krotny wzrost w relacji do 1 kwartału 2020 roku. Kwartalna EBITDA jednostkowa wzrosła o 86 proc. w relacji do 1 kwartału 2020 roku i wyniosła 1.675 mln zł.

Warto podkreślić, że EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM.

Istotna poprawa w zakresie EBITDA umożliwiła realizację wyniku netto Grupy KGHM na poziomie o 675 mln zł (+98 proc.) wyższym od zanotowanego w1 kwartale 2020 roku i zamknięcie go na koniec kwartału kwotą 1.365 mln zł. Taki poziom kwartalnego zysku netto jest najwyższy od czasu akwizycji aktywów zagranicznych. Podobnie zysk netto samej KGHM Polska Miedź S.A. (975 mln zł).

Wzrost kwartalnych przychodów Grupy o 27 proc., w relacji do 1 kwartału 2020 roku, do poziomu 6.745 mln zł, związany był ze wzrostem notowań podstawowych produktów. Stało się tak pomimo korekty przychodów z tytułu instrumentów pochodnych, oraz mniej korzystnego kursu walutowego USD/PLN.

Bezcenne surowce

Ceny miedzi w 1 kwartale 2021 roku kontynuowały wzrost, zbliżając się do poziomów z 2011 roku. Ceny srebra utrzymywały się powyżej 25 USD/troz. W obliczu ożywienia gospodarczego nastąpiła poprawa sentymentu do surowców i stabilizacja na średnich poziomach relacji cen złota i srebra (gold/silver ratio).

Wyższa o 6,6 proc. od ubiegłorocznej produkcja miedzi w Grupie KGHM, osiągająca na koniec 1 kwartału 186 tys. ton, wynikała z większej dostępności wsadu, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, wyższych uzysków i lepszej jakości rudy. W segmencie operacyjnym aktywów polskich nastąpiła poprawa parametrów wydobywczych w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. były wyższe o 16,6 proc. w relacji do analogicznego okresu 2020 r., głównie z uwagi na realizację wyższej sprzedaży wyrobów z miedzi, przy wykorzystaniu do produkcji wyższej ilości wsadów obcych.

W wyniku wzrostu wartości podatku od wydobycia niektórych kopalin nastąpił wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź (koszt C1 bez podatku był niższy o 12,6 proc., głównie z uwagi na wyższą wycenę produktów ubocznych, tj. srebra i złota). Z kolei zmniejszenie kosztu C1 Sierra Gorda o 19 proc. w relacji do ubiegłego roku, było efektem wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących, a także zwiększenia produkcji i sprzedaży miedzi.

Grupa KGHM zaprezentowała w pierwszych miesiącach 2021 roku solidne przepływy operacyjne i strukturę finansowania opartą na instrumentach długoterminowych. W tym czasie wskaźnik zadłużenia, mierzony relacją długu netto do EBITDA, spadł do poziomu 0,8 z 1,7 na koniec 1 kwartału roku poprzedniego i z 0,9 na koniec 2020 roku.

Kapitał własny KGHM na dzień 31 marca 2021 roku wyniósł 21.491 mln zł, co oznacza wzrost o 410 mln zł w stosunku do końca ubiegłego roku.

Po analizach aktualnych możliwości finansowych Spółki (biorąc pod uwagę program inwestycyjny oraz aktualną sytuację na rynku metali), Zarząd KGHM przedłożył Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2020. W uchwale znalazła się propozycja, by kwotę 300 mln zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1,50 zł/za akcję.

Prezes Marcin Chludziński podsumował, że realizując Strategię Spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów.

Gwarantuje to firmie bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia. Działamy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – dodał Marcin Chludziński.

W pierwszym kwartale tego roku zapadła decyzja o zdefiniowaniu i powołaniu Programów Strategicznych dla KGHM. W 2021 roku firma nadal będzie poprawiać parametry produkcyjne, stabilizować finanse i realizować ambitne inwestycje. Zwłaszcza, że pod koniec kwietnia Minister Klimatu i Środowiska wydał decyzje przyznające KGHM koncesje na obszary Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce.

Miedziowy gigant planuje dalsze projekty związane z minimalizacją wpływu Spółki na otoczenie. Kontynuowany będzie Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W Hucie Miedzi Głogów i Hucie Miedzi Legnica prowadzonych było 11 projektów, z których w pierwszym kwartale 2021 roku zakończono następujące:

  • Instalacja przesyłowa żużla poołowiowego (HM Głogów)
  • Magazyn i plac dla materiałów ołowionośnych (HM Głogów)

KGHM nadal utrzymuje reżim sanitarny i restrykcje związane z pandemią COVID-19. Trwają m.in. szczepienia pracowników firmy.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button