- REKLAMA -
AktualnościKGHM

KGHM podsumował 2020 rok. Rekordowy wynik operacyjny

KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowała wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok. Miedziowy gigant może pochwalić się najwyższym od czasu akwizycji aktywów zagranicznych poziomem zysku operacyjnego Grupy. EBITDA przekroczyła 6,6 mld zł, to o 27 proc. więcej niż w poprzednim roku. Spółka zachowała pełną zdolność operacyjną aktywów.

KGHM odnotował bardzo dobre wyniki sprzedaży w Grupie. Przełożyło się to na 4 proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym, do poziomu 23,6 mld zł. Efekty ubiegłorocznych działań zarządczych to również bezpieczeństwo i utrzymanie zatrudnienia dla tysięcy pracowników, optymalizacja kosztowa oraz istotny spadek zadłużenia.

Pomimo niespotykanej na tę skalę zmienności otoczenia, na żadnym etapie ciągłość procesów w Grupie nie była zagrożona. Z tego jestem bardzo dumny. Wymagało to ciężkiej pracy i zaangażowania całej załogi. Z powodzeniem realizowaliśmy firmową Strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji w kraju i za granicą. Ważne były decyzje gwarantujące bezpieczeństwo finansowe oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Wszystko zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Stabilna produkcja w KGHM

Od wybuchu pandemii w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie było przestojów produkcyjnych. W segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t miedzi płatnej.

Niższa od ubiegłorocznej produkcja KGHM Polska Miedź S.A. wynikała z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 r. oraz planowanego postoju remontowego w HM Głogów I.

Produkcja miedzi płatnej KGHM INTERNATIONAL LTD. była niższa od założonej w budżecie o 4,8 tys. ton (-7 proc.) na skutek niższego wolumenu produkcji w kopalni Franke oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Natomiast produkcja metali szlachetnych była o 3,3 tys. ton (+5 proc.) wyższa od przyjętej w budżecie, co jest pochodną wzrostu produkcji tych metali w kopalni Robinson oraz kopalniach Zagłębia Sudbury.

Sierra Gorda zakończyła 2020 r. produkcją miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys. ton (+4 proc.) wyższym od założonego w budżecie, ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi.

Solidne wyniki finansowe KGHM

W 2020 r. Grupa KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi do poziomu 709 tys. ton. Taki poziom został osiągnięty przy koszcie C1 wynoszącym 1,59 USD/funt. Motorem wzrostu był o 37 proc. wyższy wynik segmentu Sierra Gorda S.C.M. (+22,3 tys. ton dla udziału 55 proc.), przede wszystkim w efekcie zwiększenia przerobu rudy i wyższej zawartości miedzi. W 2020 r. w Sierra Gorda kontynuowane były prace poprawiające efektywność wykorzystania aktywów oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym ze Strategii dotyczącym optymalizacji kosztowej w całej Grupie, udało się w znacznej części zbilansować inflację kosztową. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Oddziałów KGHM w Polsce miało wykorzystanie zapasów. W efekcie przełożyło się to na wyższy wolumen sprzedaży. Koszty ogółem według rodzaju za 2020 r. w relacji do 2019 r. były wyższe o 3 proc. głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych oraz wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin.

W 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Saldo środków pieniężnych w 2020 r. uległo zwiększeniu o 1 506 mln zł i na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2 522 mln zł.

Na koniec 2020 roku wskaźnik zadłużenia, mierzony relacją długu netto do EBITDA, spadł do poziomu 0,9 z 1,5 na koniec roku poprzedniego. Wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 42 780 mln zł i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. o 3 371 mln zł.

Kapitał własny KGHM na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 21 081 mln zł i był wyższy o 879 mln zł od wartości na koniec 2019 r. Z kolei osiągnięty w kwocie 1 797 mln zł zysk netto, był o 26,5 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

Bezpieczeństwo w KGHM

W 2020 roku w GK KGHM odnotowany został rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Wyniósł on 7,3, co oznacza spadek o 29 proc. w porównaniu do 2019 roku i aż o 61 proc. w porównaniu do 2010 roku. Także KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2020 roku, pomimo wyjątkowo trudnych warunków narzuconych przez pandemię, odnotowało najlepszy w historii wynik pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

KGHM nie zwalnia inwestycyjnego tempa

Miedziowa spółka kontynuuje Program Udostępniania Złoża, w tym prace związane z głębieniem szybu GG-1 Głogów Głęboki–Przemysłowy. Strategiczna inwestycja w budowę Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most przebiega zgodnie z harmonogramem. W obszarze hutnictwa firma prowadzi projekty inwestycyjne związane z modernizacją i optymalizacją Huty Miedzi Głogów I.

Ważne miejsce zajmują w KGHM projekty związane z ochroną środowiska i zmniejszeniem wpływu na otoczenie. W Hucie Miedzi Legnica i w Hucie Miedzi Głogów prowadzone były działania dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BAT. Nowa Instalacja Oczyszczania Gazów w Hucie Miedzi Legnica, której budowa ruszyła w 2020 roku, docelowo zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń aż o 99 proc.

W ubiegłym roku KGHM prowadził również projekty związane z energetyką, w tym OZE. Na koniec 2020 roku 22,42 proc. ogólnego zużycia energii w KGHM pochodziło ze źródeł własnych, wliczając w to produkcję z bloków gazowo – parowych.

W ramach prowadzonego w spółce Programu Rozwoju Energetyki przyjęta została Koncepcja Programowo-Przestrzenna, która zakłada zwiększenie zainstalowanej mocy w dwóch projektach elektrowni fotowoltaicznych. Elektrownie te powstaną na terenach oddziałów KGHM. W grudniu 2020 roku KGHM ZANAM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0.

Plany inwestycyjne i rozwojowe na 2021 rok są zgodne z obowiązującą i konsekwentnie realizowaną Strategią firmy. Projekty zostały doprecyzowane w opublikowanym ambitnym budżecie KGHM. W bieżącym roku KGHM zakłada utrzymanie stabilnych wyników ekonomiczno-finansowych oraz bezpiecznego poziomu zadłużenia.

KGHM w walce z pandemią

KGHM na bieżąco realizuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Spółka wprowadziła restrykcyjne procedury związane z reżimem sanitarnym, z założeniem stopniowej normalizacji sytuacji wraz z postępem szczepień przeciwko wirusowi. KGHM prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne dla pracowników oraz reaguje na wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Firma wspiera walkę z COVID–19 przy współpracy z instytucjami rządowymi. KGHM przystąpił m.in. do programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Miedziowy gigant pomaga organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Specjalne placówki powstały w Wałbrzychu i Legnicy. W Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie również funkcjonuje oddział dla chorych na COVID–19.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 1

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button