AktualnościKGHM

KGHM obejmie patronatem dwa kierunki na Politechnice Wrocławskiej

Współpraca między KGHM a Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej przynosi nowatorskie projekty naukowo-badawcze. Dzięki patronatowi miedziowej spółki uczelnia jeszcze lepiej wykorzysta możliwości rozwoju, a przede wszystkim potencjału studentów innowacyjnych kierunków studiów.

Porozumienie o objęciu patronatem geoinformatyki oraz geodezji i kartografii zostało zawarte w murach uczelni przez profesora Arkadiusz Wójsa, rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Marka Makucha, Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM.

Umowa jest podsumowaniem współpracy z wydziałem Politechniki, w ramach której wykonywane są analizy deformacji powierzchni terenów górniczych z wykorzystaniem techniki interferometrii satelitarnej czy też realizacja projektów badawczych takich jak: AMICOS oraz VOT3D. Głównym celem projektu AMICOS była identyfikacja czynności w zakresie utrzymania ruchu podziemnych przenośników taśmowych, które mogą zostać zrobotyzowane. Zadaniem projektu VOT3D jest z kolei budowa systemu modelowania i optymalizacji sieci wentylacyjnej kopalń głębokich, opartego na danych przestrzennych uzyskanych ze skanowania wyrobisk skanerami mobilnymi, co pozwoli na eliminację czynników obniżających wydajność kopalnianej sieci wentylacyjnej.

– KGHM jest innowacyjną firmą, dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że takie ośrodki badawczo-naukowe jak Politechnika Wrocławska, również mają takie nowoczesne podejście. Umowa otwiera nam szereg nowych możliwości. Od konsultowania nowych programów studiów, poprzez proponowanie kierunków współpracy badawczo-rozwojowej w obszarach nowoczesnych technologii, geodezji i kartografii oraz geoinformatyce. Co docelowo ma sprawić, że do naszych Oddziałów trafi wykwalifikowana kadra i będzie stanowić o sile Miedziowego Giganta

– powiedział Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.

 

– Dzisiejsza umowa wpisuje się w strategię rozwoju naszej uczelni, w której założyliśmy m.in. wzmocnienie partnerstw z otoczeniem gospodarczym. Porozumienie z firmą KGHM umożliwi studentom i doktorantom Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii zdobywanie tak ważnego doświadczenia zawodowego poza uczelnią i dodatkowo zagwarantuje im bliski kontakt z nowoczesnymi technologiami

– podsumował spotkanie z przedstawicielami KGHM Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Kierunki patronackie KGHM w ofercie wrocławskiej uczelni znajdują się od niedawna i są odpowiedzią i na wyzwania stojące przed współczesnymi naukami o Ziemi oraz przemysłem.

Absolwenci geodezji i kartografii trafiają na rynek pracy jako osoby posiadające umiejętności pozyskiwania danych przestrzennych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych za pomocą dronów czy scanningu laserowego, co bardzo przydaje się w szeroko rozumianym monitoringu środowiska oraz wykrywaniu zagrożeń naturalnych czy rekultywacji terenów pogórniczych.

Z kolei absolwenci geoinformatyki potrafią wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne i metody programowania do przetwarzania zbiorów danych (także w chmurze), znają także metody uczenia maszynowego oraz systemy baz danych przestrzennych.

Patronat najwięcej zmienia w życiu studentów kierunków  w ślad za nim zawarte zostaną umowy umożliwiające realizację praktyk grupowych w oddziałach górniczych KGHM, co zdecydowanie wzmocni kompetencje przyszłych absolwentów uczelni.

Absolwenci uczelni rokrocznie zasilają szeregi pracowników KGHM, tworząc grono osób zatrudnionych przede wszystkim w dozorze oraz stanowiskach kierowniczych.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button