- REKLAMA -
AktualnościKGHM

Imponujące półrocze miedziowego giganta. KGHM publikuje wyniki

Dwukrotny wzrost skorygowanej EBITDA Grupy KGHM, o 8,6% wyższa produkcja miedzi płatnej oraz ponad 30-procentowy wzrost przychodów Grupy Kapitałowej w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku. KGHM, mimo pandemii, pokazuje najlepsze wyniki od dekady.

Pierwsze półrocze zamykamy z dwukrotnie wyższą EBITDA oraz znacznym wzrostem przychodów tj. o ponad 3,5 mld PLN. Większy wolumen miedzi płatnej osiągnęliśmy, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo pracowników i odpowiedzialną produkcję. Potwierdzają to wysokie wskaźniki bezpieczeństwa oraz uzyskany przez nasze huty międzynarodowy certyfikat Copper Mark – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

WZROST WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH

Grupa Kapitałowa KGHM w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowała wzrost kluczowych wskaźników produkcyjnych.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM była o 8,6% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wzrosła o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i wyniosła 293 tys. ton.

WYŻSZE PRZYCHODY I ZYSKI

Grupa Kapitałowa odnotowała dwukrotny wzrost EBITDA skorygowanej w relacji do H1 2020 (+2 662 mln PLN). W KGHM Polska Miedź wzrost o 1 226 mln PLN wynikał ze wzrostu cen miedzi, w Sierra Gorda (+1050 mln PLN) na poprawę wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży, w KGHM INTERNATIONAL (+371 mln PLN) dodatkowo zaprocentował spadek kosztów podstawowej działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji.

Poprawa w zakresie EBITDA oraz odwrócenie utraty wartości pożyczek umożliwiły realizację wyniku netto na poziomie 3 723 mln PLN, tj. o 3 024 mln PLN (ponad pięciokrotnie) wyższym od zanotowanego w pierwszym półroczu 2020.

SIERRA GORDA NA PLUSIE

Wyższy uzysk oraz wyższa zawartość miedzi w rudzie wpłynęły na 30 proc. wzrost produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda (51 tys. ton). Kopalnia w pierwszym półroczu tego roku wypracowała też 25 proc. wzrost produkcji srebra (15,6 ton), w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Marcin Chludziński, Prezes KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla, że jesteśmy w przełomowym momencie dotyczącym rozwoju kopalni Sierra Gorda.

Kopalnia osiągnęła pełną niezależność finansową. Po raz pierwszy mamy pozytywne przepływy pieniężne do Polski. W pierwszym półroczu to niemal 500 mln zł. Udało się to osiągnąć dzięki wypracowanej w ostatnich latach zmianie sposobu zarządzania i konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań naprawczych – dodał Marcin Chludziński.

GWARANCJA JAKOŚCI

The Copper Mark to międzynarodowy certyfikat jakości, system gwarancji, który promuje odpowiedzialną produkcję miedzi. Obecnie to wyróżnienie zyskały dwie huty KGHM – w Głogowie i w Legnicy i tym samym dołączyły do elitarnej grupy zaledwie kilku firm z całego świata, które mają prawo używać znaku Copper Mark.

To nie jedyne działanie firmy na rzecz odpowiedzialnej produkcji. Spółka rozszerza komunikację środowiskową i raportuje dane w ankiecie CDP pokazującej wpływ przedsiębiorstw na klimat. Przygotowuje też kompleksowy dokument określający Politykę Klimatyczną Spółki. Zaprezentuje w nim m.in. cele redukcji emisji GHG. Od lat utrzymuje także certyfikat FTSE4Good.

BEZPIECZEŃSTWO PRIORYTETEM

Historycznie niskie wskaźniki wypadkowości pokazują spadek o 19% liczby uznanych wypadków przy pracy w porównaniu z I półroczem 2020 roku. Wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników udało się utrzymać przy wciąż trwającym zagrożeniu COVID-19. Spółka uruchomiła także program dobrowolnych szczepień dla pracowników i ich bliskich, organizując m.in. mobilne punkty szczepień przy zakładach produkcyjnych Polskiej Miedzi

Czy ten artykuł okazał się przydatny?
TakNie

Subskrybuj nas na Google News
Bądź na bieżąco z aktualnościami z LegnicyPowiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button