- REKLAMA -
AktualnościLegnica 112

Handlowali fikcyjnymi metalami. Akt oskarżenia dla grupy wyłudzającej VAT

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Legnicy zakończył śledztwo i skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy  akt oskarżenia przeciwko kierującemu i członkom zorganizowanej grupy przestępczej  mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem aluminium i katodami niklu, uszczuplaniem podatku od towarów i usług VAT, wystawianiem fikcyjnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z popełniania w/w przestępstw. Łącznie niniejszym aktem oskarżenia zostało objętych 7 osób, a w tym kierujący grupą przestępczą oraz sześciu członków tej grupy, wśród nich jedna kobieta i pięciu mężczyzn. Oskarżeni to prezesi zarządów spółek prowadzonych w celach przestępczych oraz inne powiązane z nimi osoby.

Przestępcza działalność grupy miała miejsce w okresie od marca do czerwca 2015 roku. Oskarżeni działali w Legnicy, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i innych miejscowościach na terenie Polski oraz w innych krajach. Grupa przestępcza dysponowała rzeczywistym towarem w postaci aluminium i niklu sprowadzonym z magazynów znajdujących się na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. Oskarżeni zakładali na terenie Polski nowe spółki lub odkupowali udziały istniejących spółek, które miały tworzyć sieć podmiotów uczestniczących w fikcyjnym obrocie aluminium i niklu, czyli podmiotów legalizacyjnych przestępczego procederu.

Podmioty te działały na  zasadzie doraźnie powołanych spółek celowych dla przeprowadzenia transakcji fikcyjnych sprzedaży wymienionych metali  opiewających na znaczne kwoty, po czym były one likwidowane. Spółki te nie dysponowały własnymi bazami umożliwiającymi rzeczywisty obrót towarem, ani środkami transportu, nie zatrudniały też żadnych osób. Oskarżeni  wystawiali poświadczające nieprawdę faktury sprzedaży aluminium w ilościach o wielomilionowej wartości oraz w mniejszej ilości niklu dla kolejnych spółek uczestniczących w tym procederze, które to transakcje nie miały miejsca.

Jedną z takich spółek objętą niniejszym śledztwem była KG INVEST sp. z o.o. zs. w Legnicy, założona dla celów przestępczych przez oskarżonych Katarzynę G. i Mariusza G. Ta i inne spółki, będące w zainteresowaniu organów ścigania w niniejszej sprawie, stanowiły też swoisty bufor dla uwiarygodnienia działalności gospodarczej podmiotu sprzedającego aluminium i nikiel polskim odbiorcom. Towar bowiem będący przedmiotem tylko fakturowego obrotu był bezpośrednio transportowany z magazynów za granicą do faktycznych odbiorców na terenie kraju, którzy to odbiorcy nie mieli świadomości tego, że sprzedane im aluminium i katody niklu były też przedmiotem fikcyjnego obrotu. Poświadczające nieprawdę faktury VAT służyły do wypełniania fikcyjnych deklaracji podatkowych wykazujących zerowe obroty – relacjonuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy

Działając w ten sposób oskarżeni wprowadzali w błąd właściwe miejscowo organy podatkowe poprzez nieuprawnione obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z poświadczających nieprawdę faktur VAT. Część z tych spółek w ogóle nie rozliczała się z podatków i znikała. Dla uwiarygodnienia kontrahentów sprzedających faktycznym odbiorcom metale, w przestępczy proceder zaangażowano podmiot gospodarczy z Torunia, który od dłuższego czasu współpracował z polskimi odbiorcami i gwarantował tym samym ciągłość dostaw. Transporty pomijały „fakturowych” pośredników z Legnicy, Poznania i Torunia.

Oskarżony Jerzy S, kierując tą grupą przestępczą, koordynował ilość aluminium i katod niklu dostarczanych do polskich dwóch odbiorców, nadzorował przepływ dokumentacji rachunkowej i środków finansowych pomiędzy spółkami  uczestniczącymi przestępczym procederze, podawał oskarżonym ilość aluminium, katod niklu i ich ceny, które należało ująć w fakturach VAT dokumentujących fikcyjny obrót tymi towarami. Wyżej wymieniony umożliwił w ten sposób posłużenie się przez oskarżonych nieprawdziwymi fakturami  obejmującymi łącznie wartość brutto metali na kwotę ponad 7,5 miliona złotych oraz około 2 miliony dolarów USA, a w tym podatek VAT należny Skarbowi Państwa od tych transakcji w kwocie ponad 2, 8 miliona złotych poprzez ich ujęcie w dokumentacji księgowej oraz wykorzystanie w deklaracjach VAT 7 za I i II kwartał 2015 roku, a zatem w celu rozliczenia podatku VAT przed organami podatkowymi.

Korzyścią oskarżonych jako reprezentujących firmy w tym przestępczym procederze był niezapłacony podatek VAT w wysokości 23% od towarów, które faktycznie członkowie tej grupy przestępczej wprowadzili do obrotu, a który rozliczany był bezprawnie przez kolejne podmioty, ustalone jako nabywcy metali. Następnie oskarżeni pochodzące z ww. mechanizmu oszustwa podatkowego środki finansowe transferowali za pośrednictwem rachunków bankowych do powiązanych podmiotów, bądź podejmowali w formie gotówkowej, celem ukrycia lub dalszego wykorzystania w przestępczym procederze. W ten sposób oskarżeni doprowadzili do uszczuplenia podatku od towarów i usług VAT na szkodę Skarbu Państwa w łącznej kwocie co najmniej ponad 2,8 miliona złotych.

Prokurator oskarżył Jerzego S. o założenie i kierowanie grupą przestępczą, a pozostałych sześć osób: Katarzynę G., Mariusza G. , Marka C., Jacka P., Marka Ł. i Rafała D. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie fikcyjnych faktur dokumentujących czynności sprzedaży aluminium, które faktycznie nie miały miejsca, a zatem o poświadczanie nieprawdy w fakturach, oszustwa podatkowe w stosunku do mienia znacznej wartości oraz udzielanie pomocnictwa do dokonania takich oszustw, pranie brudnych pieniędzy, podrabianie deklaracji podatkowych i posługiwanie się podrobionymi deklaracjami oraz składanie fałszywych zeznań. Oskarżeni uczynili sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodu.

Znajomość pomiędzy niektórymi z oskarżonych wynikała między innymi ze wspólnego odbywania przez nich kar pozbawienia wolności. Wśród oskarżonych są osoby karane za udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Jeden z oskarżonych odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie, a drugi jest tymczasowo aresztowany do innej sprawy. W niniejszej sprawie wobec oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego do kwoty 250.000 złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody prokuratorzy  dokonali zabezpieczenia majątkowego na udziałach oskarżonych w spółkach prawa handlowego.

Czy ten artykuł okazał się przydatny?
TakNie

Subskrybuj nas na Google News
Bądź na bieżąco z aktualnościami z LegnicyPowiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button