- REKLAMA -
AktualnościRada Miasta Legnicy

Dziś XXIX sesja Rady Miejskiej Legnicy w wersji online

29 marca o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej Legnicy w formie online. Dzisiejszą sesję będzie można śledzić na żywo poprzez transmisję na stronie internetowej legnickiego magistratu (zobacz transmisję).

W porządku obrad m. in. sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2020 r. oraz ocena stanu sanitarnego miasta Legnicy za miniony rok. Jednak najbardziej gorącym punktem w porządku obrad będzie zapewne punkt 9. w którym dyskutowany będzie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Księcia Henryka Pobożnego w Legnicy.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za 2020 rok – XXIX/1.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Legnica w 2020 roku – XXIX/2.
 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2020 r. – XXIX/3.
 7. Ocena stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2020 – XXIX/4.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 – XXIX/5.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Księcia Henryka Pobożnego w Legnicy – 1/XXIX.
 10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert – 2/XXIX.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia – 3/XXIX.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – 4/XXIX.
 13. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2021 – 2025 – 5/XXIX.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia – 6/XXIX.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Legnica dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów – 7/XXIX.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 przez Miasto Legnica – 8/XXIX.
 17. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 18. Sprawy różne.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button