- REKLAMA -
Aktualności

Dolnośląskie Małe Granty 2020. Ruszył nabór wniosków

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł! Edycja poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Na realizacje projektu zarząd województwa przeznaczył 300 tys. złotych.

O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska i członkowie organizacji pozarządowych. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław. Projekty muszą zostać zrealizowane do 10 sierpnia 2020.

Wszystkie działania muszą być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami  w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2.  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
3.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5.  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8.  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9.  turystyki i krajoznawstwa;
10. promocji i organizacji wolontariatu;
11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
14. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
15.   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16.  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl. Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl  i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button