Aktualności

Budżet Legnicy na 2018 rok w końcu uchwalony

Budżet Legnicy na 2018 rok został w końcu przyjęty. To efekt wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Za przyjęciem prezydenckiego projektu zagłosowało 10 radnych, 7 było przeciwnych, 4 radnych natomiast wstrzymało się od głosu. Uchwalony przez radnych budżet wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

– Zwyciężył rozsądek i interes mieszkańców miasta. Bardzo się z tego cieszę. Głosowanie przywróciło mieszkańcom zaufanie do samorządu, ochroniło jego autorytet. Teraz przed nami ogrom pracy, realizacja zaplanowanych inwestycji i społecznych potrzeb legniczan – powiedział tuż po głosowaniu prezydent Tadeusz Krzakowski.

Duże zaskoczenie wywołał jeden z radnych PO, który tuż przed głosowaniem złożył kilka wniosków o wniesienia zmian w projekcie budżetu, mimo iż miał na to czas tylko do 5 stycznia. Jeszcze większe zdziwienie wywołały jednak propozycje zawarte w tych wnioskach, znalazły się tam bowiem pomysły cięć budżetowych, np. kosztem realizacji zadań Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Na szczęście pomysły te zostały w porę wycofane i wytłumaczone przez radnego PO “pomyłką techniczną”.

Fot. portal.legnica.eu

Oto wykaz najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych na 2018 rok (opublikowany na stronie Urzędu Miasta):

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.535.697,10 zł, w tym:

– System Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Legnicy – 36.900,67 zł,

– Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) – 9.863.796,43 zł,

– Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3
z ul. Lotniczą w Legnicy – 180.000,00 zł,

– Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej
do ul. Sikorskiego – 318.000,00 zł,

– Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 260.000,00 zł,

– Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa – 1.000.000,00 zł,

– Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu
al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego w Legnicy – przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego – 3.667.000,00 zł,

– Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej,  Hangarowej i Myrka w Legnicy – 200.000,00 zł,

– Budowa ulicy Rolniczej w Legnicy – 80.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 270.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 160.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej – 1.250.0000,00 zł,

– Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy – 300.000,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.300.000,00 zł, w tym:

– Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,

– Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar  – 60.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 – 2.850.000,00 zł,

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna – 2.190.000,00 zł,

– Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości – 300.000,00 zł,

– Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego “TBS”
sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego – dz. Nr 27, obręb Legnicki Dwór – 1.200.000,00 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  – 891.829,00 zł, w tym:

– Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica – 481.400,00 zł,

– Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN – 360.429,00 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.481.500,00 zł, w tym:

– Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły – 1.500.000,00 zł,

– Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy – 3.000.000,00 zł,

– Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego – 3.000.000,00 zł,

– Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a – Termomodernizacja budynków przedszkola – 650.000,00 zł,

OCHRONA ZDROWIA – 630.000,00 zł, w tym:

– Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy – 400.000,00 zł,

– II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 30.000,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA – 2.300.000,00 zł, w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Grabskiego 11 – Zakup i montaż windy– 300.000,00 zł

– Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz
z zagospodarowaniem terenu – 2.000.000,00 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.899.600,00 zł, w tym:

– Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł,

– Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach “Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy„ – 400.000,00 zł,

– Poznaj by zachować – ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy – kampania informacyjno-edukacyjna – 147.600,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.805.423,90 zł, w tym:

– Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona –  500.000,00 zł,

– Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej – 150.000,00 zł,

– Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy – 500.000,00 zł,

– Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 2. Etap I – rewaloryzacja – 655.423,90 zł,

KULTURA FIZYCZNA – 274.500,00 zł, w tym:

– Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 95.000,00 zł,

– Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 130.000,00 zł.

INNE:

– LBO – 11 zadań = 2.200.000,00 zł.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button