- REKLAMA -
Aktualności

Abolicja odsetkowa w legnickim Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej

Mieszkańców Legnicy, którzy nie płacą za swoje mieszkania, jest sporo. Tym mocniej ucieszy ich fakt, że legnicki Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej daje im możliwość umorzenia odsetek, powstałych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za mieszkania komunalne w Legnicy, począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Wynika to z Uchwały Nr XXV/236/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Legnica lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.   

Kto może uzyskać pomoc?

Pomoc w spłacie zadłużenia kierowana jest do najemców lub byłych najemców lokali mieszkalnych, osób, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny bezumownie, następców prawnych wcześniej wymienionych osób, a także osób przejmujących zadłużenie najemcy lub bezumownego użytkownika lokalu mieszkalnego w  wyniku wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych. Umorzenie odsetek nie dotyczy należności za bezumowne zajmowanie lokalu zajętego samowolnie.

Jakie należności podlegają umorzeniu?  

Umorzeniu podlegają odsetki wyliczone na dzień 31 grudnia 2016 r. od następujących należności pieniężnych:

  • zaległego czynszu najmu lokalu mieszkalnego
  • zaległego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego
  • zaległych opłat niezależnych od wierzyciela i od zasądzonych skapitalizowanych odsetek (nie  podlegają umorzeniu odsetki zasądzone skapitalizowane jak również odsetki powstałe po 31 grudnia 2016 r.)

Na jakich warunkach można uzyskać umorzenie odsetek?  

Na pisemny wniosek dłużnika umarza się odsetki po spłacie w terminie najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. należności głównej, zasądzonych skapitalizowanych odsetek oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. Spłata należności głównej i zasądzonych skapitalizowanych odsetek może nastąpić w części –   wtedy umorzenie odsetek również nastąpi w części, proporcjonalnie do zapłaconej należności głównej i zasądzonych skapitalizowanych odsetek. Na pisemny wniosek dłużnika umarza się też odsetki jeżeli w dniu 1 stycznia 2017 r. dłużnik zalegał w spłacie odsetek i nie zalegał w spłacie należności głównej oraz zasądzonych skapitalizowanych odsetek. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego należy zapłacić w całości.

Czy zaległe należności można zapłacić w ratach?  

Tak, w ramach podpisanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. porozumienia z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy o zastosowaniu ulgi w postaci odroczenia lub ratalnej spłaty należności  pieniężnych, obejmującego okresy: do 12 miesięcy, od 13 do 36 miesięcy, od 37 do 60 miesięcy od daty obowiązywania porozumienia i pod warunkiem terminowego regulowania bieżących należności pieniężnych związanych z użytkowaniem mieszkania w okresie obowiązywania porozumienia. Umorzeniu podlegać będzie odpowiednio: 100%, 80% i 60% wartości odsetek, proporcjonalnie do zapłaconej należności głównej i zasądzonych skapitalizowanych odsetek. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz odpowiednio 20% lub 40% odsetek należy zapłacić w sposób jednorazowy lub maksymalnie w 12 ratach.

Gdzie załatwiać sprawy?

Wszelkie sprawy związane z umorzeniem odsetek należy załatwiać w:

  • Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 przy ulicy E. Plater 11, tel. 76 72-38-360,
  • Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej Nr 2 przy ulicy Al. Rzeczypospolitej 34, tel. 76 72-38-298.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button