- REKLAMA -
AktualnościEdukacja

17 maja rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 17 maja br. Kandydaci będą mogli składać wnioski do wybranych szkół do 21 czerwca br. do godz. 15.00.

W Legnicy nabór do szkół publicznych odbędzie się poprzez system elektroniczny. Podobnie jak w roku ubiegłym, kandydat może wskazać we wniosku nieograniczoną liczbę szkół prowadzonych przez miasto. Licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe 1 stopnia przygotowały różnorodną ofertę edukacyjną dostosowaną do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy. Dla około 1260 potencjalnych kandydatów zabezpieczono łącznie 1630 miejsc, w tym 1330 w szkołach prowadzonych przez miasto oraz 300 w szkołach niepublicznych. Ogółem, planuje się utworzyć 737 miejsc w liceach,  658 -w technikach oraz 241 –  w branżowych szkołach I stopnia.

Od 17 maja na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl kandydaci oraz ich rodzice będą mogli dowiedzieć się, jakie kierunki kształcenia proponują legnickie szkoły w ofercie na rok szkolny 2021/2022. Przed wskazaniem szkoły warto zapoznać się z regulaminami rekrutacyjnymi i informacjami szczegółowymi. Należy zwrócić uwagę jakie przedmioty będą punktowane przy rekrutacji do danej klasy, gdyż ma to wpływ na liczbę punktów rekrutacyjnych. W opisie oferty kandydat znajdzie również informację, jakich  języków obcych oraz przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie się uczył w danej klasie.

Wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 21 czerwca do godz. 15.00. Można go również przesłać elektronicznie na wskazany przez szkołę adres. Wniosek powinien zostać uzupełniony o wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu  ósmoklasisty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły decyduje suma punktów, na którą składają się wyniki uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, punkty za szczególne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz za działalność społeczną. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół 22 lipca br. Następnie rodzice kandydatów będą potwierdzać wolę podjęcia nauki w szkole przez ich dziecko poprzez dostarczenie oryginałów lub brakujących dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 2 sierpnia br. do godz.14.00.

W przypadku wolnych miejsc, szkoły będą przeprowadzały rekrutację uzupełniającą. Potrwa ona od 3 do 5 sierpnia br. do godz. 15.00.Kandydat wypełni wniosek w systemie e-naboru, wskaże wybraną szkołę i klasę dysponującą wolnymi miejscami, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami, zaniesie do szkoły wskazanej na 1 miejscu. Szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na swoich stronach internetowych 23 sierpnia br.

Składanie dokumentów w formie papierowej będzie odbywać się w oparciu o opracowane przez szkoły procedury bezpieczeństwa.

(źródło: UM Legnica)

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 6

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button